Dezaktywacja konta (usunięcie) jest to opcja, której może użyć Administrator systemu aby wyłączyć konto użytkownikowi, który utracił uprawnienia do korzystania z systemu JSA. Z systemu nie można usuwać kont, a zatem funkcja ta je zastępuje. Decyzja o dezaktywacji konta należy do Administratora systemu

Powrót do słowniczka