Statystyka tekstu jest to część panelu Analiza tekstu dostępnego w Raporcie badania, która dotyczy takich składowych pracy jak ogólna liczba znaków, znaków specjalnych, wyrazów, nierozpoznanych wyrazów, elementów graficznych oraz fragmentów innego stylu (dla pracy jednego autora).

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka