Opcja ta nie jest nadaniem roli promotora. Służy ona ułatwieniu i automatycznemu wprowadzeniu danych Promotora do metryki nowego badania, gdy samodzielnie zakłada on (poprzez interfejs JSA) metrykę badania. Opcję tą można włączyć podczas zakładania konta dla Promotora (Administrator JSA) lub z poziomu własnego profilu (Promotor).