Cytat lub kopia to oznaczenie fragmentu tekstu, który jest identyczny z tekstem źródłowym.

Należy pamiętać, że taki fragment może być zarówno prawidłowym cytowaniem jak i kopią źródła.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka