JSA oznaczenie określające Jednolity System Antyplagiatowy dostępny w wersji produkcyjnej pod adresem jsa.opi.org.pl oraz w wersji testowej pod adresem jsa-demo.opi.org.pl

Powrót do słowniczka