POL-on jest to system informacji (repozytorium) o nauce i szkolnictwie wyższym, w którym weryfikowane są takie dane jak numery UID pracowników naukowych czy instytucje naukowe.

Powrót do słowniczka