Ustawienie badania to nowa funkcjonalność wprowadzona na środowisko testowe JSA dnia 22.03.2023 wraz z wdrożeniem 2.10.0. Po dwóch tygodniach karencji zmiany zostaną wdrożone na środowisko produkcyjne.

Administrator JSA może utworzyć spersonalizowaną grupę ustawień badania (parametrów wyniku i wykluczeń tekstu), niezależną od struktury podmiotu zapisanej w POL-on.
Dzięki tej funkcjonalności:

  • tak, jak dotychczas praca może być badana zgodnie z ustawieniami dopasowanymi dla jednostki autora,
  • prace doktorskie mogą mieć zdefiniowane własne parametry badania, odmienne od ogólnych (np. per dyscyplina),
  • prace mogą być badane z ustawieniami dopasowanymi do ich specyfiki / założeń / zakresu.

Osoby z rolą Promotor / Biuro zakładając badanie mogą wybrać, czy praca ma być badana zgodnie z ustawieniami dla podmiotu, czy z ustawieniami spersonalizowanymi (jeśli spersonalizowane ustawienie badania zostało utworzone przez Administratora JSA).

Domyślnie ustawienia badania wybierane są zgodne z jednostką autora pracy.

W przypadku wprowadzenia autorów z co najmniej 2 różnych jednostek konieczne jest wskazanie ustawień badania.

Dla każdego z powyższych można wskazać grupę ustawień utworzoną przez administratora

Informacje o sposobie badania widoczne są w metryce, a po wykonaniu próby także w raporcie.

Grupy ustawień badania   Ustawienia badania - użytkownik JSA