UI – interfejs użytkownika oznacza zaprojektowaną wersję systemu JSA dostępną online po zalogowaniu się na stronę systemu jsa.opi.org.pl (dla wersji produkcyjnej) lub jsa-demo.opi.org.pl (dla wersji testowej).

Powrót do słowniczka