Rozkład długości znaków przedstawiony jest na wykresie, który pokazuje długość wyrazów w pracy badanej (kolor fioletowy) na tle uśrednionych wartości ze wszystkich prac znajdujących się w bazie ORPPD (kolor szary). Wykres ten służy do oceny czy była podjęta próba manipulacji tekstem związana z długością wyrazów.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka