Numer badania/numer próby są to numery identyfikujące założone badania oraz kolejne próby w ramach jednej metryki, pomocne w rozpoznaniu badania przy zgłaszaniu problemów przez system Helpdesk.

Powrót do słowniczka