Nowa próba oznacza ponowne przesłanie pracy do badania w ramach jednej metryki np. po przesłaniu przez studenta pracy z naniesionymi poprawkami. Numer próby znajduje się w metryce obok głównego numeru badania i jest indywidualny dla każdej próby.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka