Referencyjne bazy porównawcze są to repozytoria, z którymi porównywana jest treść badanej w systemie pracy.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka