Manipulacje to zmiany wprowadzane na tekście służące ukryciu plagiatu.

W wykryciu manipulacji pomaga Analiza tekstu raportu z badania.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka