Inne (prace) jest to dodatkowy typ prac pisemnych, które pozwalają na dodanie do badania prac innych niż dyplomowe (zaliczeniowe, semestralne, roczne itp.).

Powrót do słowniczka