Pytania techniczne z działu Raporty

Zauważyłem błąd w nazwisku Autora pracy, ale nie mogę wprowadzić poprawki.

Dlaczego nie widzę stylometrii dla pracy dwóch autorów?

Raport został zaakceptowany, jednak okazało się, że metryka zawiera błędy. Co w takim wypadku?

Jestem Promotorem pracy, ale nie widzę raportu na swojej liście badań.

Czym różni się raport ogólny od szczegółowego i który z nich jest ważniejszy?

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Jak należy interpretować wyniki badania?

Czy w widoku źródła podobieństwa pracy mogę zobaczyć jego treść?

Czy ten wpis był pomocny?