Wynik wiodący jest to jeden z parametrów wyniku podlegający ewentualnej modyfikacji przez Administratorów w obrębie danej jednostki/instytucji. Domyślnie wskaźnik ten ustawiony jest dla 10 i więcej wyrazów we frazie.

oraz

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka