PRP jest to skrót określający Procentowy Rozmiar Podobieństwa, czyli parametr wskazujący na poziom podobieństwa pracy badanej do innych dokumentów znajdujących się w bazach porównawczych (ORPPD, Internet, akty prawne, uczelniane bazy referencyjne). Wynik wyrażony jest w procentach.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka