Parametry wyniku oznaczają zbiór ustawień wykorzystywanych przy obliczaniu wyniku badania dla całej instytucji lub oddzielnie dla poszczególnych jednostek w ramach jednej instytucji. Parametry te to poziom podobieństwa, wartość progów wyników, wynik wiodący, wartości dla progu podwyższonego i progu wysokiego.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka