Mikrospacje są to manipulacje polegające na wstawieniu dodatkowych, pomniejszonych spacji w jeden wyraz pomiędzy literami, co w powiększeniu wygląda np. tak:

an a lo gi czni e     do     te g o     st wie r dze ni a     mo ż na     uz na ć,     że     je g o     za mi ar y

Manipulacje takie mają na celu ukrycie nieprawnie użytych fragmentów tekstu źródłowego. Mikrospacje można śledzić w widoku analizy tekstu przy funkcji Nierozpoznanych wyrazów.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka