Fragmenty innego stylu są to zliczone fragmenty tekstu pracy, dla których analiza tekstu wykazała, że ich styl różni się od głównego stylu pracy badanej. Badanie stylometryczne jest możliwe jeśli przynajmniej 70% pracy napisane jest jednym stylem oraz w metryce badanie jest wpisany tylko jeden autor.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka