Author Archive

Moje pierwsze logowanie JSA

 • Pierwsze logowanie użytkownika - link aktywacyjny i nadanie hasła

  Aby rozpocząć pracę w systemie należy posiadać utworzone dla siebie konto użytkownika JSA. Konto dla użytkownika zakłada Administrator systemu. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania się do systemu.

  Założenie konta skutkuje wysłaniem wiadomości e-mail na wskazany podczas rejestracji adres użytkownika, w którym znajduje się potwierdzenie czynności, informacja o tym, kto jest Administratorem i kto utworzył konto dla użytkownika oraz link aktywacyjny.


  Po utworzeniu konta dla użytkownika musi ono zostać jeszcze aktywowane. Oznacza to, że użytkownik, któremu zostało utworzone konto, po otrzymaniu z systemu wiadomości e-mail powinien otworzyć znajdujący się w nim link aktywacyjny i nadać hasło do swojego konta (login zostaje automatycznie uzupełniony przez system i nie należy go modyfikować).

  Jeżeli konto użytkownika jest aktywne, to użytkownik może się logować do systemu i korzystać z niego według uprawnień nadanych przez Administratora systemu.

  Instrukcja logowania znajduje się tutaj.

   

 • Pierwsze logowanie w imieniu Instytucji - Administrator z POL-on

  Pierwsze logowanie w JSA w kontekście danej instytucji musi być wykonane przez Administratora instytucji. Jest to osoba, która posiada uprawnienia INST_ADM lub INST_NAUK_ADM nadane w systemie POL-on uprawniające ją do zarządzania użytkownikami w obrębie instytucji.

  Po poprawnym zalogowaniu, Administrator instytucji może utworzyć konta innym użytkownikom JSA.

  Nowe konta użytkowników można zakładać na dwa sposoby:

  z wykorzystaniem interfejsu JSA

  z wykorzystaniem masowego importu użytkowników

  Po pierwszym zalogowaniu przez Administratora instytucji dalsze zakładanie kont może wykonywać Administrator JSA, czyli użytkownik utworzony przez Administratora instytucji, któremu nadana została rola Administracja. Obaj administratorzy pełnia funkcję Administratora systemu.

Logowanie Administratora przez Moduł Centralnego Logowania (MCL)

Problem z zalogowaniem?
Jeżeli nie dokończyłeś migracji konta z POL-on do MCL dokończ procedurę migracyjną.


 • Centralne Logowanie OPI PIB

  Logowanie następuje po:

  1. wpisaniu nazwy użytkownika lub adresu e-mail ustawionego w MCL,
  2. wprowadzeniu hasła ustawionego ustawionego w MCL,
  3. naciśnięciu przycisku Zaloguj.


  Opcja „Zapomniałeś hasła?” umożliwia użytkownikowi MCL przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnych danych (nazwy użytkownika lub adresu e-mail, na który jest założone konto) na adres e-mail przypisany do konta zostanie wysyłany link do zmiany hasła na nowe.

 

Bezpośrednie logowanie do JSA

Problem z zalogowaniem?
Jeżeli nie posiadasz konta w JSA lub masz problem z zalogowaniem się do systemu zgłoś się do administratora w Twojej instytucji.

 • Logowanie JSA

  Logowanie następuje bezpośrednio ze strony JSA po:

  1. wpisaniu loginu uzyskanego od Administratora lub adresu e-mail użytych do założenia konta,
  2. wprowadzeniu hasła ustawionego podczas aktywacji konta (po kliknięciu w link aktywacyjny z wiadomości e-mail),
  3. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
  4. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.


  Konta wszystkich użytkowników JSA w obrębie instytucji tworzone są przez:
  – Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on),
  – Administratora JSA tj. użytkownika systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.


  Przycisk „Zaloguj” uruchamia proces logowania do systemu i – o ile walidacja loginu i hasła zakończyła się sukcesem – przechodzi do wybrania kontekstu lub do widoku listy badań zalogowanego użytkownika.


  Lista „Wyboru instytucji” stanowi listę instytucji, do których zalogowany użytkownik ma dostęp w ramach swoich uprawnień. Wartości pobierane są z konta użytkownika. Jeżeli użytkownik ma założone konto w kontekście jednej instytucji wybór kontekstu zostaje pominięty i ekran logowania przenosi użytkownika bezpośrednio do listy badań.


  Opcja „Nie pamiętasz hasła?” umożliwia użytkownikowi JSA przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail, na który jest założone konto, zostanie na niego wysyłany link do zmiany hasła na nowe.

JSA posiada limit błędnych prób logowania skutkujący tymczasową blokadą logowania.
Po pięciokrotnym wpisaniu błędnego hasła konto użytkownika zostaje zablokowane na 10 minut.

Strona główna i jej budowa

Strona główna Jednolitego Systemu Antyplagiatowego pozwala na sprawne poruszanie się po witrynie umożliwiając użytkownikowi szybkie przejście do najważniejszych podstron i opcji systemu.

Sekcja A Zawiera menu szybkiego dostępu do strony głównej JSA oraz otwieranych w nowych kartach przeglądarki: Aktualności, najczęściej zadawanych pytań (FAQ), Bazy Wiedzy systemu, gdzie można znaleźć instrukcje poruszania się w systemie oraz link zewnętrzny do systemu zgłoszeń Helpdesk OPI PIB.
Sekcja B
Opcje logowania do interfejsu JSA, którego szerszy opis znajduje się tutaj.
Sekcja C
Przewinięcie widoku strony do podglądu menu szybkiego dostępu, opisane poniżej.
Górny prawy róg
Ponad sekcją A znajdują się opcje dostosowania wyglądu strony: zmiana języka strony (wersja polska i angielska), zmiana czcionki oraz kontrastu strony.

Sekcja C

Obszar A Szybki podgląd opublikowanych Aktywności oraz przycisk „Wszystkie wpisy” otwierający w nowej karcie przeglądarki stronę z komunikatami JSA.
Obszar B
Przyciski otwierające w nowej karcie przeglądarki najczęściej odwiedzane podstrony systemu: FAQ czyli spis najczęściej zadawanych przez użytkowników pytań, Baza Wiedzy czyli podręcznik użytkownika systemu zawierający instrukcje poruszania się po systemie, Pomoc czyli system zewnętrzny zgłoszeń Helpdesk OPI PIB.
Prawy dolny róg
Poniżej obszaru B, w prawym dolnym rogu wyświetlana jest aktualna wersja systemu. Zmiany wprowadzane do systemu w kolejnych wdrożeniach można sprawdzić tutaj.
Środek na dole
Linki otwierające się w nowej karcie przeglądarki kierujące do stron: O JSA czyli głównych informacji dotyczących systemu, Podstawy prawne gdzie można znaleźć przepisy prawa, na podstawie których powołane zostało i funkcjonuje system, Regulamin systemu, w którym można znaleźć m.in. zasady przetwarzania danych wprowadzonych do systemu, POL-on czyli odnośnik do strony systemu POL-on, ORPPD czyli link do informacji dotyczących Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, DEMO czyli odnośnik do wersji testowej systemu, Mapa strony czyli link do mapy zawartości strony systemu.

Proces badania – statusy

Proces badania pracy przebiega etapowo, zaś na liście badań uwidaczniany jest bieżący stan badania. Maksymalny czas badania to 24 godziny. Badanie może przyjmować jeden z sześciu niżej opisanych statusów. Każdy z nich oznaczony jest jedną z poniższych grafik.1. Zarejestrowane Status wskazuje na badanie, w którym została zarejestrowana tylko metryka, bez pliku pracy dyplomowej.
2. W kolejce
Status informuje, że badanie wraz z plikiem pracy dyplomowej zostało wysłane do analizowania pod kątem plagiatu i znajduje się w kolejce do badania.
3. Badane Status informuje, że proces analizy tekstu pracy dyplomowej jest w trakcie realizacji.
4. Wykonane Status informuje, że analizowanie pracy dyplomowej pod kątem plagiatu zostało zakończone. Można pracować na raporcie z próby.
5. Zaakceptowane Status wskazuje, że raport z badania pracy dyplomowej został zaakceptowany przez Promotora. Nie można dodać nowych prób do tego badania.
6. Błąd Ikona z wykrzyknikiem sugeruje, że wystąpił błąd podczas badania pracy, zaś pliki czekają w kolejce do ponownego badania maksymalnie do 12 godzin od wystąpienia błędu. Nie trzeba tworzyć nowej próby.

Widok raportu z badania – opis sekcji

 • Sekcja A - Akcje Raportu

 • Sekcja B - Parametry Raportu

 • Sekcja C - Metryka badania

 • Sekcja D - Analiza tekstu

 • Sekcja E - Wyniki ogólne


 • Sekcja F - Referencyjne bazy porównawcze

 • Sekcja G - Wnioski

 

Referencyjne bazy porównawcze – widok raportu

UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Referencyjne bazy porównawcze

  Dane z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do danych z następujących repozytoriów:
  1. Baza aktów pranych
  2. Polski Internet oraz elementy światowego Internetu (Wikipedia dla zasobów polskich, anglojęzycznych, hiszpańskich, niemieckich, rosyjskich, włoskich, holenderskich, francuskich, szwedzkich, ukraińskich)
  3. ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych i BPA tj. Baza Postępowań Awansowych
  4. wewnętrzna baza instytucji udostępniana do badań JSA.

  Pod ogólnym wynikiem z badania przedstawione są wyniki PRP obliczone dla poszczególnych baz porównawczych z wyszczególnieniem wyniku wiodącego.

  Po rozwinięciu belki z nazwą bazy pokazuje się lista źródeł prawdopodobnych zapożyczeń, w których zostały znalezione podobne fragmenty tekstu. Przy każdym źródle pokazana jest długość (w znakach) najdłuższego podobnego fragmentu oraz liczba fraz dla każdego obliczonego PRP pochodzących z tego źródła.


   

  Co oznacza kolor wartości PRP (Procentowego Rozmiaru Podobieństwa)?

  JSA prezentuje wartości PRP w trzech kolorach: zielony, pomarańczowy i czerwony, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.

  Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu tolerancji.

   

  Kolor pomarańczowy oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i zalecane jest sprawdzenie danych szczegółowych wyników w treści pracy.

   

  Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy.

   

  Poziomy tolerancji ustawiane są dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek według indywidualnych preferencji tych jednostek. Ich zadaniem jest odzwierciedlenie potrzeb i regulacji wewnętrznych instytucji. JSA domyślnie ustawia wartości przedstawiające jedynie umowny podział – nie stanowią one żadnych norm odniesienia i nie są regulowane ustawowo.

Przejdź do: Analiza tekstu Przejdź do: Wyniki ogólne

 

Budowa Raportu – wyniki ogólne

UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Wyniki ogólne


  Raport z wynikiem badania pracy dyplomowej składa się z kilku sekcji. Sekcja Wyniki ogólne odnosi się do wyliczenia wskaźnika PRP.

  W JSA parametrem wskazującym na poziom podobieństwa pracy badanej do tekstów źródłowych z baz referencyjnych (akty prawne, Internet, ORPPD, a w przyszłości uczelniane bazy referencyjne) jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar Podobieństwa (w skrócie PRP).

  Jak jest liczony wskaźnik PRP?

  Otrzymana wartość PRP zależy od długości znalezionych podobnych fragmentów, które były brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika. Innymi słowy wartość Y może być mniejsza, gdy nie będziemy uwzględniać krótkich fraz, a tym samym wskaźnik PRP może być niższy.

  Jeżeli przy ocenie zapożyczeń za istotne uważa się tylko duże fragmenty, to dla osoby oceniającej istotna będzie wartość PRP obliczona dla długich fraz.

  https://media.giphy.com/media/AyJinjuvSBsl7v3UvD/giphy.gifW celu zaprezentowania jak najlepszego obrazu zapożyczeń, JSA przedstawia aż cztery wartości PRP.

  PRP obliczane jest dla zbiorów podobnych fragmentów, ze wskazaniem najmniejszej długości fraz. Przy wartościach domyślnych są to:

  – 5 wyrazów we frazie i więcej,

  – 10 wyrazów we frazie i więcej,

  – 20 wyrazów we frazie i więcej, oraz

  – 40 wyrazów we frazie i więcej.

Przejdź do: Analiza wyniku Przejdź do: Referencyjne bazy porównawcze

 

Komunikat z dnia 13.12.2018 r

13.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.1 13.12.2018 – 15:02:00

– dodano możliwość drukowania raportu ogólnego dla roli Biuro

Naprawiono

– logowanie użytkowników administracyjnych
– błąd przy próbie akceptacji raportu
– walidację UID na użytkowniku przy zapisie formularza użytkownika
– błędy przy imporcie użytkowników z pliku
– filtrowanie po statusie użytkowników
– zapis daty modyfikacji danych użytkownika

Komunikat z dnia 05.12.2018 r

04.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.0 04.12.2018 15:11:00

-odblokowanie systemu dla instytucji bezwydziałowych lub bez podrzędnych jednostek podstawowych
-dodano możliwość ustawienia parametrów wyniku na poziomie instytucji
-zmiana logiki uprawnień użytkownika – dodano poziom instytucji w uprawnieniach użytkownika
-zaktualizowano źródła polskiego Internetu, bazę ORPPD, a także dodano bazę aktów prawnych oraz obcojęzyczne wikipedie
-naprawa błędów związanych z UID promotora
-dodanie pliku z UID pracowników instytucji do paczki plików pobieranych do importu użytkowników
-naprawa błędów uprawnień przy wyświetlaniu badań i raportów
-poprawa udostępniania badania
-dodano historię zmian na badaniu
-zmniejszenie czasu odświeżania strony z listą badań
-zlikwidowanie pustych stron w wydruku raportu
-naprawa uprawnień do dostępu do listy użytkowników danej instytucji
-naprawa funkcjonalności dezaktywowania konta użytkownika
-naprawa wyświetlania zakresu listy jednostek do których użytkownik może mieć uprawnienia
-zmiana przycisku „Zapisz” na „Zapisz metrykę” na formularzu badania
-dodanie maila do właściciela badania po zaakceptowaniu raportu przez promotora
-naprawa działania przycisków na formularzu użytkownika oraz informacji tam wyświetlanych
-dodano wylogowanie użytkownika po zakończonej sesji
-drobne zmiany graficzne

Komunikat z dnia 21.11.2018 r

hotfix frontendu z 10:48:00 do wersji systemu v0.1.2 06.11.2018

-przywrócenie przycisku importu użytkowników

nowa wersja dokumentu – integracja API

-dodano JSON z wartościami PRP oraz statystykami
-poprawiono status badania na „completed”
-mniejsze zmiany

Komunikat z dnia 06.11.2018 r

hotfix z 14:06:00 do wersji systemu v0.1.2 06.11.2018

-naprawa błędu przy tworzeniu badania przez użytkownika z rolą „Biuro”
-naprawa błędu wysyłania błędnego linku do aktywowania konta dla użytkowników dodawanych masowo
-usunięcie roli„BASIC” z schematu importu użytkowników

Komunikat z dnia 05.11.2018 r

31.10.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA

v0.1.2 31.10.2018 15:18:00

-dodanie funkcjonalności udostępniania badania
-naprawa wydruku raportu – puste strony
-uspójnienie komunikatów w historii zmian na badaniu
-usprawnienie przycisków na formularzu konta użytkownika (zapisz i zamknij)

Komunikat z dnia 29.10.2018 r

26.10.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA

v0.1.1 26.10.2018 16:39:00

-Zmiana metody importu użytkowników
-Dodanie możliwości logowania przez MCL dla administratorów POLon
-Naprawa błędu odkładania raportu (API REST)
-Dodano wymagalność UIDperson dla roli Promotor
-Zmiana obsługi nieaktywnych użytkowników
-Dodanie blokady edycji danych administratorów POLon
-Obsługa mechanizmu uprawnień dla instytucji bezwydziałowych
-Naprawa zgłaszanych błędów przy dodawaniu użytkowników
-Naprawa błędów przy odejmowaniu ról użytkownikowi
-Naprawa błędów związanych z wyświetleniem zbyt szerokiego zakresu listy użytkowników
-Poprawa sortowania listy badań
-Zmiana hasła w profilu – poprawa wyświetlania
-Drobne naprawy na wydruku raportu
-Wersjonowanie
-Drobne naprawy frontendu

Komunikat z dnia 12.10.2018 r

Przyjęto system cotygodniowych lub dwutygodniowych wdrożeń systemu, które sukcesywnie będą naprawiały wykryte błędy oraz wprowadzały dodatkowe funkcjonalności. Wdrożenie z dnia 12.10.2018 naprawiło błędy wyświetlane przy próbie edycji danych użytkownika, pobrania raportu oraz udostępniono środowisko do testów zewnętrznych integracji z JSA.

Komunikat z dnia 21.05.2018 r.

DEMO1 JSA: Wystartowała pierwsza wersja systemu JSA. System jest dostępny dla użytkowników uczestniczących w testach wersji JSA DEMO1.

Do testów przystąpiło 30 osób z różnych instytucji na terenie kraju. Jest to grupa przyszłych użytkowników JSA, którzy zgłosili chęć lub zostali zaproszeni przez OPI do wzięcia udziału w testach.

We wrześniu br. będzie uruchomiona kolejna wersja testowa JSA DEMO2 dla większej grupy testujących.

Statystyka w raporcie i analiza tekstu

UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Analiza tekstu

  Raport z wynikiem badania pracy dyplomowej składa się z kilku sekcji. Sekcja Analiza tekstu służy pomocą przy ocenie, czy na tekście badanej pracy naniesione manipulacje.

  Znaki specjalne lub spoza języka pracy

  Wpływ na ten parament mogą mieć (lecz nie muszą) próby modyfikacji tekstu poprzez wykorzystanie znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu języka pracy, dlatego też zaleca się zwrócenie uwagi na jego wartość. Przy wysokim wskaźniku należy sprawdzić wyszczególnione znaki w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu. Ostateczna ocena czy wskazane znaki świadczą o próbie manipulacji tekstem należy do osoby analizującej wynik oraz zależy od specyfiki badanej pracy.

  Nierozpoznane wyrazy

  Zbyt wysoka wartość tego parametru w odniesieniu do ogólnej liczby wyrazów w pracy może wskazywać na próby manipulacji tekstem poprzez zmiany niewidoczne dla czytającego pracę. W tym przypadku również zalecana jest bardziej szczegółowa weryfikacja. Nierozpoznane wyrazy można zobaczyć w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu. Ostateczna ocena czy wskazane wyrazy świadczą o próbie manipulacji tekstem należy do osoby analizującej wynik.

  Elementy graficzne

  System zlicza wszystkie elementy graficzne użyte w pliku przesłanym do badania, przy czym ekstrahując tekst pomija je i nie wyświetla ich w tekście pracy. Podsumowanie to wskazuje jak wiele zdjęć, grafik i temu podobnych elementów zostało zamieszczonych w pracy. Warto zatem porównać wskazaną wartość np. ze spisem grafik zamieszczonym w pracy. Znacząca różnica może sugerować niezgodności warte uwagi.

  Liczba fragmentów innego stylu

  Wartość parametru wskazuje liczbę znalezionych fragmentów, dla których analiza tekstu wykazała, że ich styl różni się od głównego stylu pracy badanej. Założeniem algorytmu sprawdzającego styl pisania pracy jest to, że przynajmniej 70% pracy napisane jest jednym stylem. Uwzględnione w tej sekcji fragmenty mogą (lecz nie muszą) być zarówno zapożyczeniami z innych tekstów jak i cytatami z innych źródeł. Wszystkie fragmenty napisane innym stylem zaznaczone są w tekście pracy – można je zobaczyć w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu.

  Rozkład długości wyrazów (wykres)

  Rozkład długości wyrazów jest przedstawiony na wykresie, który pokazuje długość wyrazów w pracy badanej (kolor fioletowy) na tle uśrednionych wartości ze wszystkich prac znajdujących się w bazie ORPPD (kolor szary). Wykres ten służy do oceny czy była podjęta próba manipulacji tekstem. Dzielenie wyrazów poprzez stosowanie mikrospacji lub łączenie wyrazów za pomocą specjalnych czcionek może wpływać na długość wyrazów uwidocznioną na wykresie, zaś przy zwykłym czytaniu te manipulacje nie są dostrzegane. Wykres ten prezentuje jaką część (procent) badanej pracy zajmują wyrazy poszczególnych długości (wyrażonej w liczbie znaków) w stosunku do ogólnej liczby wyrazów w pracy. Znaczące różnice między uśrednionym rozkładem prac z ORPPD a rozkładem wykonanym dla pracy badanej mogą wskazywać na zastosowanie manipulacji. Rozkład długości wyrazów pracy badanej zazwyczaj rożni się od rozkładu uśrednionego prac z ORPPD. Jeżeli wysokość rozkładów jest zbliżona, a rozkłady mają dużą część wspólną, to różnice nie powinny niepokoić. Należy jednak zwrócić uwagę na sytuację, kiedy występuje niewielki obszar pokrycia rozkładów lub wyraźny szczyt (pik) przy niektórych długościach wyrazów, podczas gdy rozkład dla ORPPD jest wyraźnie niższy. Wzbudzające wątpliwości długości wyrazów można zobaczyć w widoku Tekst pracy (panel menu bocznego) w zakładce Analiza tekstu. Ostateczna ocena czy wskazane długości wyrazów świadczą o próbie manipulacji tekstem należy do osoby analizującej wynik.  Szczegóły analizy tekstu w Raporcie z badania można wyświetlić po wejściu w Tekst pracy, a następnie po wyświetleniu się nowego okna w zakładkę Analiza tekstu.

  Wyboru widoku dokonujemy poprzez zaznaczenie kółka znajdującego się po lewej stronie obok nazwy widoku. Zgodnie z wybranym widokiem w tekście wyróżnione zostaną kolorem odpowiednie elementy, zaś strzałkami po prawej stronie obok nazwy widoku można będzie przechodzić pomiędzy tymi elementami.

  W widoku czwartym tj. Długości wyrazów w badanej pracy znajduje się linijka, która za pomocą dwóch znaczników – początkowego i końcowego – pozwoli na oznaczenie wyrazów o ilości liter wskazanej w przedziale.

Przejdź do: Wyniki ogólne Przejdź do: Referencyjne bazy porównawcze