Wdrożono nową wersję JSA v.0.3.0 na wszystkie środowiska systemu.

Co nowego:

  • dodano dostęp (logowanie) dla instytucji uprawnionej do nadawania stopnia doktora dla adminiatratorów z uprawnieniami INST_NAUK_ADM w Pol-on
  • dodano typ pracy doktorskiej na formularzu badania oraz w API
  • uzupełniono listę autorów o listę doktorantów pobraną z Pol-on także w API
  • uzupełniono listę jednostek, o te które są uprawnione do nadawania stopnia doktora na formularzu badania oraz w API
  • dodano listę jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora w liście uprawnień i ról na formularzu użytkownika
  • usunięto typ pracy „inna” na formularzu badania oraz w API

Dodatkowo zaktualizowano dokument integracji REST API, który znajduje się tutaj.

Proszę pamiętać aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury Ctr+f5).