Archiwum z grudzień, 2018

Komunikat z dnia 21.12.2018 r

20.12.2018 r. wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.2 20.12.2018 – 16:12:00

– Wprowadzono pole do wpisania tokenu instytucji (API)
– Naprawiono błąd dla akcji NEW (API)
– Zmieniono logikę nadawania uprawnień – dodano poziom instytucji
– Dodano obsługę promotorów niezarejestrowanych w POLon
– Dodano mail dla właściciela badania po akceptacji raportu przez promotora
– Naprawiono błąd logowania niektórych administratorów POLon
– Poprawiono komunikat o błędzie logowania
– mniejsze zmiany

Komunikat z dnia 13.12.2018 r

13.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.1 13.12.2018 – 15:02:00

– dodano możliwość drukowania raportu ogólnego dla roli Biuro

Naprawiono

– logowanie użytkowników administracyjnych
– błąd przy próbie akceptacji raportu
– walidację UID na użytkowniku przy zapisie formularza użytkownika
– błędy przy imporcie użytkowników z pliku
– filtrowanie po statusie użytkowników
– zapis daty modyfikacji danych użytkownika

Komunikat z dnia 05.12.2018 r

04.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.0 04.12.2018 15:11:00

-odblokowanie systemu dla instytucji bezwydziałowych lub bez podrzędnych jednostek podstawowych
-dodano możliwość ustawienia parametrów wyniku na poziomie instytucji
-zmiana logiki uprawnień użytkownika – dodano poziom instytucji w uprawnieniach użytkownika
-zaktualizowano źródła polskiego Internetu, bazę ORPPD, a także dodano bazę aktów prawnych oraz obcojęzyczne wikipedie
-naprawa błędów związanych z UID promotora
-dodanie pliku z UID pracowników instytucji do paczki plików pobieranych do importu użytkowników
-naprawa błędów uprawnień przy wyświetlaniu badań i raportów
-poprawa udostępniania badania
-dodano historię zmian na badaniu
-zmniejszenie czasu odświeżania strony z listą badań
-zlikwidowanie pustych stron w wydruku raportu
-naprawa uprawnień do dostępu do listy użytkowników danej instytucji
-naprawa funkcjonalności dezaktywowania konta użytkownika
-naprawa wyświetlania zakresu listy jednostek do których użytkownik może mieć uprawnienia
-zmiana przycisku „Zapisz” na „Zapisz metrykę” na formularzu badania
-dodanie maila do właściciela badania po zaakceptowaniu raportu przez promotora
-naprawa działania przycisków na formularzu użytkownika oraz informacji tam wyświetlanych
-dodano wylogowanie użytkownika po zakończonej sesji
-drobne zmiany graficzne

Komunikat z dnia 29.10.2018 r

26.10.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA

v0.1.1 26.10.2018 16:39:00

-Zmiana metody importu użytkowników
-Dodanie możliwości logowania przez MCL dla administratorów POLon
-Naprawa błędu odkładania raportu (API REST)
-Dodano wymagalność UIDperson dla roli Promotor
-Zmiana obsługi nieaktywnych użytkowników
-Dodanie blokady edycji danych administratorów POLon
-Obsługa mechanizmu uprawnień dla instytucji bezwydziałowych
-Naprawa zgłaszanych błędów przy dodawaniu użytkowników
-Naprawa błędów przy odejmowaniu ról użytkownikowi
-Naprawa błędów związanych z wyświetleniem zbyt szerokiego zakresu listy użytkowników
-Poprawa sortowania listy badań
-Zmiana hasła w profilu – poprawa wyświetlania
-Drobne naprawy na wydruku raportu
-Wersjonowanie
-Drobne naprawy frontendu

Komunikat z dnia 12.10.2018 r

Przyjęto system cotygodniowych lub dwutygodniowych wdrożeń systemu, które sukcesywnie będą naprawiały wykryte błędy oraz wprowadzały dodatkowe funkcjonalności. Wdrożenie z dnia 12.10.2018 naprawiło błędy wyświetlane przy próbie edycji danych użytkownika, pobrania raportu oraz udostępniono środowisko do testów zewnętrznych integracji z JSA.

Komunikat z dnia 21.05.2018 r.

DEMO1 JSA: Wystartowała pierwsza wersja systemu JSA. System jest dostępny dla użytkowników uczestniczących w testach wersji JSA DEMO1.

Do testów przystąpiło 30 osób z różnych instytucji na terenie kraju. Jest to grupa przyszłych użytkowników JSA, którzy zgłosili chęć lub zostali zaproszeni przez OPI do wzięcia udziału w testach.

We wrześniu br. będzie uruchomiona kolejna wersja testowa JSA DEMO2 dla większej grupy testujących.