Archiwum z kwiecień, 2019

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz aktualizacja API

Na środowisko testowe JSA www.jsa-demo.opi.org.pl wdrożono nową wersję systemu.

v0.2.32  26.04.2019 – 09:29:00

Co nowego:

 • nowy wygląd formularza badania
 • zmiana kolejności przeszukiwania baz referencyjnych
 • możliwość zarejestrowania badania dla promotora z innej instytucji
 • podpowiedzi listy studentów (dane z POL-on)
 • nowe języki na formularzu badania
 • naprawiono błąd „białej strony” (w przeglądarce IE11) po kliknięciu w link aktywujący konto użytkownika
 • API – dodano instytucję w sekcjach Supervisors i Reviewers

 

Nowa wersja systemu v0.2.31

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko produkcyjne i testowe.

v0.2.31 17.04.2019 – 10:58:00

Wprowadzone zmiany:

 • usunięcie limitu 3 prób w badaniu
 • wykluczenie liczb ze statystyk „nierozpoznanych wyrazów”
 • wykluczono błąd wydruku – liczba znaków rozbita na dwie linie
 • poprawa wyświetlania wykresu na raporcie
 • naprawiono kopiowanie uprawnień z instytucji na jednostki
 • w raporcie zablokowano otwieranie belek baz referencyjnych, w których nie znaleziono podobieństwa
 • dodano email dla administratora po utracie uprawnień admin. w POL-on
 • w raporcie oznaczenie/ wykreskowanie całej bazy referencyjnej, która w całości została wykluczona z wyniku
 • poprawiono treści komunikatów
 • mniejsze poprawy wizualne (frontend)
 • optymalizacja działania liczenia PRP

Ruszyły zapisy na nowy cykl szkoleń JSA

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dwanaście jednodniowych szkoleń z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Tegoroczne szkolenia są kontynuacją rozpoczętego w ub. roku cyklu i tak jak poprzednie są  dedykowane przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Na szkoleniu poznają Państwo obsługę interfejsu JSA, proces dodawania i badania pracy, manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów pozwalające obejść systemy antyplagiatowe, uzyskają też Państwo oczywiście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Szkolenia odbędą się w pięciu lokalizacjach, zawsze w centrum miasta, nie dalej niż 3 km od dworca głównego:

 • Warszawa – 16 kwietnia, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
 • Warszawa – 9 maja, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
 • Szczecin – 8 maja, ZSRG, ul. Kolumba 68,
 • Katowice – 8 maja Ekoenergia Silesia, ul. Żeliwna 38,
 • Olsztyn – 10 maja, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a,
 • Poznań – 17 maja, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Towarowa 35.

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie dedykowanej wydarzeniu, na której znajdzie Państwo również agendę spotkania.

W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie maksymalnie 100 osób. Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo mail zwrotny z potwierdzeniem uczestnictwa.  O wpisaniu na listę uczestników każdego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc do nieodkładania decyzji o uczestnictwie w szkoleniu na później.

Nowa wersja systemu v0.2.30 oraz aktualizacja API

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko produkcyjne.

Zmiany w wersji v0.2.30 11.04.2019 – 11:19:00

 • usunięto limit 3 prób dla jednego badania
 • dodano do Statystyk informację o ilości grafik zamieszczonych w badanej pracy
 • wyłączono ze Statystyk widoczność informacji o ilości stylów przy pracy kilku autorów
 • dodano informację o środowisku testowym na wydruku raportu z JSA DEMO
 • poprawiono słownik języka niemieckiego i polskiego
 • utworzenie e-maila o dezaktywacji konta użytkownika
 • poprawienie aktualizowania daty ostatniej wizyty użytkownika
 • poprawienie zapisywania statusu utworzonego konta
 • drobne poprawki graficzne na raporcie

Zaktualizowano również dokumentację API 11.04.2019 (usunięto limit 3 prób w badaniu oraz dodano do statystyk liczbę elementów graficznych).

Nowa wersja dokumentu znajduje się tutaj.

Nowa wersja systemu v0.2.30

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe.

Zmiany w wersji v0.2.30 05.04.2019 – 12:49:00

 • usunięto limit 3 prób dla jednego badania
 • dodano do Statystyk informację o ilości grafik zamieszczonych w badanej pracy
 • wyłączono ze Statystyk widoczność informacji o ilości stylów przy pracy kilku autorów
 • dodano informację o środowisku testowym na wydruku raportu z JSA DEMO
 • poprawiono słownik języka niemieckiego i polskiego
 • utworzenie e-maila o dezaktywacji konta użytkownika
 • poprawienie aktualizowania daty ostatniej wizyty użytkownika
 • poprawienie zapisywania statusu utworzonego konta
 • drobne poprawki graficzne na raporcie