W dniu 16.10.2023 wdrożono na środowisko produkcyjne aktualizację systemu do wersji 2.14.0 mającą na celu optymalizację funkcjonalności logowania dwuskładnikowego.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).