Obecnie w systemie POL-on 2.0. każdy pracownik posiada swój numer UID, także taki zatrudniony na inne rodzaje umowy. Zakładając konto takiemu Promotorowi należy wprowadzić jego numer UID POL-on 2.0. z naszej uczelni. Zgodnie z interpretacją MNiSW każda osoba będąca promotorem powinna widnieć w rejestrze w POL-on 2.

Konto użytkownika JSA z rolą „Promotor” musi korelować z  listą pracowników instytucji w systemie POL-on. JSA pobiera dane o pracownikach z systemu POL-on i sprawdza względem nich poprawność wprowadzonych danych w formularzu użytkownika. Administrator systemu JSA na uczelni ponosi odpowiedzialność komu zakłada konto a tym samym daje dostęp do systemu.

Aby Promotor mógł w pełni korzystać z funkcjonalności dla niego przeznaczonych, należy uzupełnić w jego koncie identyfikator pracownika (UID) uzyskany w systemie POL-on2. W tym celu można skorzystać z podpowiedzi wyświetlanych w formularzu nowego użytkownika. Podpowiedzi generowane są na podstawie aktualnej listy pracowników instytucji w systemie POL-on.