Analiza użycia Sztucznej Inteligencji (SI) wraz z wersją 2.15.0 systemu jest już dostępna w JSA w wersji produkcyjnej!

W lutym w Państwa ręce oddaliśmy nową funkcjonalność mającą na celu zidentyfikowanie fragmentów, które prawdopodobnie zostały wygenerowane przez narzędzia korzystające ze sztucznej inteligencji. Przypominamy, że korzystanie z analizy użycia SI jest nieobowiązkowe i obejmuje tylko takie badania, dla których przy zakładaniu metryki zdefiniowano odpowiednią opcję.

Więcej informacji na temat funkcjonalności tutaj.