Archiwum z luty, 2019

Nowa wersja systemu v0.2.18 

Nowa wersja systemu v0.2.18 25.02.2019 – 15:30:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • (API) dodano widoczność w interfejsie JSA badań przesłanych przez API
 • (API) dodano opcję wybrania raportu szczegółowego bez analizy tekstu, tylko same podobieństwa
 • (API) poprawiono komunikat przy próbie dodania badania z błędnym [unitUid]
 • (API) poprawiono obsługę badań z plikami większymi niż limit 15MB
 • naprawiono błąd przeliczania wyniku przy odznaczeniu całej bazy Internetu
 • przywrócono przycisk [raport] na liście badań
 • dodano obsługę plików o rozszerzeniach pisanych wielką literą
 • dodano możliwość edycji pola [uid_POL-on]
 • naprawiono błąd przy próbie dodania wielu plików – przeglądarka Firefox
 • usunięto błędny komunikat po dodaniu nowej próby do badania
 • usunięto błąd przy wyświetlaniu tekstu pracy użytkownika z rolą Biuro
 • usunięto błąd przy grupowaniu źródeł podobieństw
 • przywrócono przycisk [pobierz] na liście badań dla roli Biuro
 • zablokowano możliwość odznaczenia bazy w której nie znaleziono podobieństwa
 • dodano do historii zmian na badaniu wpis o przeliczeniu badania
 • wizualne poprawki na wydruku raportu
 • mniejsze poprawki frontendowe

Nowa wersja systemu 0.2.15 – 15.02.2019

Nowa wersja systemu v0.2.15 15.02.2019 – 13:24:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • poprawa ładowania się listy badań przy rozwijaniu okna „Filtry”
 • poprawa komunikatów przy nieudanym logowaniu przez POL-on
 • odblokowanie dla Administratorów edycji pola UID użytkownika z rolą Promotor
 • naprawa wgrywania się widoku „Tekst pracy”
 • dla administratora – możliwość edycji adresu email użytkownika
 • naprawa funkcjonalności dla małych ekranów
 • aktualizacja bibliotek
 • naprawa błędu z nieprzychodzącym e-mailem zawierającym link aktywacyjny
 • naprawa błędu z odczytem rozmiaru pliku przy jego ładowaniu do metryki badania
 • poprawa podpięcia linków ze Strony Głównej JSA
 • drobne naprawy frontendu
 • drobne naprawy backendu

Nowa wersja systemu 0.2.14 – 11.02.2019

Nowa wersja systemu v0.2.14   11.02.2019 – 14:25:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • poprawa wydajności ładowania listy badań
 • poprawa czytelności treści maili
 • naprawa błędu przy imporcie użytkowników poza uprawnieniami admina
 • naprawa filtrowania listy użytkowników po roli
 • dodanie szarego tła dla tekstów wykluczonych z wyniku
 • zmieniono format stron wiki JSA na Centrum Pomocy
 • dodanie nowego typu pracy załączanej do badania – „inna”
 • naprawa błędy związanego z ukryciem lub widocznością badań , do których użytkownik nie ma uprawnień
 • odblokowanie ponownego wysłania linka aktywacyjnego do użytkownika nieaktywnego
 • poprawy wizualne raportu przeliczonego
 • naprawa walidacji na typ pracy w API

Nowa wersja API JSA

Zaktualizowano API 08.02.2019

 • Ujednolicono listę stopni i tytułów naukowych promotorów i recenzentów w badaniach prac + wartość „niezdefiniowany”

 

Lista stopni i tytułów naukowych została ujednolicona z tytułami wyliczanymi w POLon w >>Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych<< dostępnym tutaj https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk?execution=e2s1

Nowa wersja dokumentu znajduje się tutaj.

Kurs e-learningowy JSA

Zapraszamy Państwa do skorzystania z kursu e-learningowego JSA przygotowanego przez Dział szkoleń OPI PIB.

Kurs zawiera materiały teoretyczne oraz praktyczne, które pomogą w lepszym poznaniu systemu JSA. Można uruchamiać go wielokrotnie, a po zakończeniu dla chętnych wystawimy zaświadczenia o udziale w kursie.
Kurs zrealizowany jest dzięki platformie edukacyjnej Navoica (dawniej Polski MOOC).  przejdź do kursu

Bezpośredni link https://polskimooc.pl/courses/course-v1:OPI_PIB_DZI+JSA_interpretacja_wyniku+JSA_interpretacja_wyniku_01/about