W dniu 17.05.2023 r.  na środowisku testowym wdrożono aktualizację do wersji 2.11.0, która obejmuje:

  • optymalizacje listy badań,
  • optymalizacje listy użytkowników,
  • obsłużenie aktualizacji struktury instytucji w JSA w przypadku usunięcia jednostki podrzędnej w POL-on,
  • poprawienie wartości statusu badania zarejestrowanego dla akcji check i dostosowanie jej do aktualnej dokumentacji API,
  • poprawienie filtrowania listy użytkowników,
  • poprawienie wyświetlania w profilu informacji o tym, kto utworzył użytkownika oraz informacji o dacie utworzenia,
  • poprawienie wyświetlania modułu Statystyki,
  • drobne poprawki wizualne w aplikacji.

W związku z tym, że zmiany obejmują poprawkę dla komunikacji REST API, nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA zgodnie z przyjętą procedurą, po okresie dwutygodniowej karencji. Jednocześnie informujemy, że aktualna dokumentacja REST API nie uległa zmianie.