Author Archive

Nowa wersja systemu 2.5.1

W dniu 17.05.2021 wprowadzono nową wersję systemu, która wprowadziła obsługę wyświetlania danych osoby w przypadku kiedy jest zarejestrowana w POL-on dwa razy.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu 2.5.0

W dniu 12.05.2021 wprowadzono nową wersję systemu. Poniżej znajduje się lista zmian i napraw wykonanych w ramach tej wersji:

 1. Naprawiono brak powiększenia tekstu na wykresach w trybie „Duże powiększenie tekstów”
 2. Naprawa niedziałającego suwaka ponad liczbę 11 w module Analiza tekstu na raporcie
 3. Wprowadzono alternatywne rozwiązanie „analizy tekstu” dla screen readerów
 4. Zmiana działania klawisz Enter w JSAChatbot aby wysłał nową wiadomość.
 5. Naprawiono błąd przy dodawaniu pliku do badania
 6. Naprawiono błąd występujący podczas wysyłania pliku przez API
 7. Strona główna – poprawki dla czytnika ekranu cz II
 8. Zmiana kolejności imienia i nazwiska autora w wygenerowanym raporcie
 9. Naprawiono błąd występujący przy dodawaniu badania tłumaczonego
 10. Naprawiono błąd 500 podczas filtrowania statystyk

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Badanie przetłumaczonych tekstów

Na formularzu nowego badania dostępna jest funkcjonalność tłumaczenia maszynowego tekstów badanych w JSA – „Zbadaj przetłumaczony tekst”. Dzięki niej można zbadać przetłumaczony tekst pod kątem nadużyć praw autorskich. W obecnej formie, funkcjonalność daje możliwość tłumaczenia tekstów na język polski.

Aby skorzystać z tłumaczenia należy zaznaczyć opcję tłumaczenia „Zbadaj przetłumaczony tekst” podczas wypełniania metryki badania. UWAGA! Funkcja tłumaczenia działa tylko dla języków innych niż polski.

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją dodawania nowego badania. Po wgraniu pliku z tekstem system przetłumaczy go na język polski. Następnie przetłumaczony tekst zostanie zestawiony z tekstami znajdującymi się we wszystkich bazach referencyjnych JSA i między nimi będzie odbywało się wyszukiwanie podobieństw.

UWAGA ! Nie ma możliwości późniejszej rezygnacji z tłumaczenia tekstu w tym badaniu tzn. opcja tłumaczenia nie podlega edycji.

Raport z badania zawiera tylko tekst przetłumaczony (nie zawiera tekstu oryginalnego pracy).

Należy pamiętać, że tłumaczenie tekstu dotyczy całego badania, a więc wszystkich prób utworzonych w jego ramach.

Opcja tłumaczenia dostępna jest także przy tworzeniu badań za pomocą API REST. Zaktualizowana dokumentacja znajduje się tutaj.

Rozbudowa bazy referencyjnej oraz tłumaczenia – nowa wersja systemu

W dniu 18.03.2021 wdrożono na środowisko produkcyjne nową wersję systemu v2.4.0

Aktualizacja wprowadziła rozbudowaną bazę referencyjną typu Internet oraz nową bazę jaką jest Baza Postępowań awansowych.

Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość badania przetłumaczonych tekstów na język polski.

Wdrożenie zmieniło także kontrakt integracyjny REST API. Link do aktualnej dokumentacji tutaj.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowe źródło referencyjne i opcja tłumaczenia

W dniu 03.03.2021 na środowisku DEMO wdrożono wersję systemu, która zawiera nowe źródła bazy referencyjnej „Internet” oraz opcję tłumaczenia maszynowego tekstu na język polski dla prac, które napisane zostały w obcym języku. Obydwie nowości w systemie mają za zadanie zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich. Zapraszamy do testowania wersji systemu,

Nowa wersja systemu v. 2.3.2

W dniu 26.02.2021r. zaktualizowano system do wersji v2.3.1

Aktualizacja wprowadziła poprawki i usprawnienia związane z obsługą strony przez czytniki ekranów.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images

Aktualizacja dokumentów opisujących API REST

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy dokumentację opisującą API REST. Zmiany dotyczą niektórych adresów url RADON, z których można pobrać identyfikatory POL-on. Niestety jedna z usług nie daje wymaganych identyfikatorów jednostek (subunits) – pracujemy nad udostępnieniem tych danych. Integracja REST z JSA obecnie jest możliwa jeśli posiadają Państwo zapisane identyfikatory i poprawnie wysyłają je w zapytaniach do JSA. W kolejnych aktualnościach powiadomimy Państwa kiedy nowa końcówka będzie uruchomiona. Przepraszamy za problemy.

Nowa wersja systemu v2.2.1

W dniu 06.07.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.2.1

Aktualizacja wprowadziła:

 • rozszerzenie informacji o kierunku na liście w formularzu badania
 • poprawę filtrowania listy badań
 • wyeliminowano duplikaty studentów na liście w formularzu badania
 • wyeliminowano dodawanie nadmiarowych znaków zapytania w raporcie pdf
 • poprawiono błędne przekierowanie do wykrytych podobieństw
 • zablokowano dodawanie badania bez pliku w przypadku błędnych plików
 • drobne poprawki w treści komunikatów

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images

HotFix do wersji 2.2.0

Wdrożono HotFix do wersji systemu 2.2.0, który naprawił wyświetlanie listy badań zawierającej badanie ze statusem „Błąd”.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu 2.0 INTEGRACJA Z POLon2

W dniu 29.04.2020 wdrożono na środowisko testowe (DEMO) nową wersję systemu v2.0.0, która wprowadza integrację danych z POLon2. Zaktualizowanie integracji było niezbędne aby dwa systemy JSA i POLon2 mogły nadal działać używając tych samych danych.  Nowa architektura POLon2 fundamentalnie zmieniła identyfikację obiektów w JSA. Zmiany dotyczą interfejsu użytkownika jak i w API. Wszystkie zmiany zostały opisane tutaj oraz dokumentacja API została dostosowana i znajduje się tutaj.
Wersja systemu wprowadza zmiany związane z integracją POLon2, które blokują, zarówno w UI jak i w API:
– dodawanie nowych prób (action=NEW)
– edytowanie metadanych badań (action=UPDATE) założonych w poprzednich wersjach systemu.

Integracja z POLon2

Ustawa 2.0 wymusiła wprowadzenie bardzo dużych zmian w POLon2. Konsekwencją tego jest konieczność wprowadzenia zmian także w systemie JSA, który opiera się zarówno na danych jak i na architekturze instytucji zapisanych w POLon.

Podstawową różnicą jest zmiana identyfikatorów obiektów w POLon.
Dotyczy to instytucji, jednostek (o ile są), filii, kierunków (uruchomień), pracowników oraz studentów. O ile w interfejsie użytkownika nie będzie to powodować dużej różnicy, to w przypadku API JSA zmienią się źródła wszystkich identyfikatorów. Naszym staraniem było, aby kontrakt API nie zmienił swojego kształtu, jednak zmianie uległy źródła danych polonowych oraz sam sposób ich pobierania. Dokładne adresy skąd można pobrać nowe identyfikatory znajdują się w dokumentacji API.

Poniżej prezentujemy w skondensowanej formie listę zmian w JSA po integracji z POL-on2. Konsekwencją takich zmian jest zablokowanie edycji metryk i dodawania nowych prób do badań utworzonych we wcześniejszych wersjach systemu.


 

1. Użytkownicy

 • Dotychczas, wymagany dla roli Promotor UID POL-on traci ważność. Wymagany jest UID POL-on2.0, który będzie widoczny w danych użytkownika oraz w profilu. Co ważne, jest to bardzo duża zmiana, gdyż poprzedni identyfikator nadawany był dla osoby globalnie, natomiast uid POL-on2.0 identyfikuje pracownika w kontekście instytucji. Pracownik w każdej instytucji ma inny identyfikator. Nie zmieniliśmy sposobu łączenia kilku kontekstów użytkownika, nadal odbywa się to po adresie email. Natomiast, w każdym kontekście (instytucji) użytkownik powinien mieć wprowadzoną poprawną wartość do pola uid POL-0n2.0. Większość użytkowników została automatycznie zidentyfikowana i wpisane zostały poprawne nowe identyfikatory. Pozostali użytkownicy proszeni są o uzupełnienie tych danych samodzielnie lub zgłoszenie się do administratora swojej instytucji. Puste pole uid POL-on2.0 skutkować będzie zablokowaniem możliwości dodawania nowych badań (historia dotychczasowych badań będzie dostępna).
 • Przy eksporcie użytkowników używane są tylko nowe identyfikatory.
 • Brak możliwości nadawania uidów dla osób spoza wykazu pracowników instytucji w POL-on. Dotychczas istniała możliwość zarejestrowania w JSA promotora spoza dostępnego w POL-on rejestru pracowników instytucji. Aktualnie POL-on2 daje już możliwość wskazania jako pracownika instytucji osoby zatrudnionej na umowie cywilno-prawnej.
 • Przypominamy, że zgodnie z interpretacją MNiSW, każda osoba będąca promotorem powinna widnieć w rejestrze w POL-on 2.0

 

 

2. Instytucje i jednostki

 • System JSA pobiera z POL-on2 wszystkie uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty międzynarodowe wraz z ich strukturą techniczną. Warunkiem wyświetlenia instytucji w JSA jest pierwsze zalogowanie się do JSA Administratora instytucji.
 • Mimo, że w POL-on2 wszystkie jednostki podstawowe stały się obiektami o znaczeniu technicznym to w JSA  nie zmieniła się ich funkcja. Nadal służą do określania indywidualnego zestawu ustawień według, których będą przeprowadzane badania antyplagiatowe związane z daną jednostką.
 • W JSA widoczne będą zarówno „stare” jednostki (utworzone przed 01.10.2019) jaki i nowe jednostki organizacyjne (tylko pierwszego stopnia). Te pierwsze, nie posiadają w POLon2 nowego identyfikatora dlatego w JSA będą wyświetlane z dopiskiem „nieaktywny/a” jednak ich funkcjonalność nie ulega zmianie i nadal można wykorzystywać je tak jak dotychczas.
 • Aktualizacja struktury technicznej i nazw nastąpi przy pierwszym zalogowaniu się do JSA Administratora instytucji
 • Na formularzach badania (jak i w API) celowo zostawiliśmy pole „jednostka”. Pole to jest jest potrzebne, aby móc swobodnie korzystać z możliwości dostosowanych parametrów systemu do specyfiki prac dyplomowych bronionych na rożnych wydziałach, która to funkcjonalność jest jedną z podstawowy w systemie JSA. Dzięki pozostawieniu tego pola podczas badania tekstu pracy system odwołuje się do odpowiednich ustawień, które mogą być różne dla każdej jednostki.

 

 

3. Kierunki

 • Do JSA pobierane są tylko kierunki, do których zarejestrowano przynajmniej jedno uruchomienie. 
 • Kierunki uzyskały w POL-on2 nowe identyfikatory. Podczas rejestracji nowego badania w JSA nie będą dostępne „stare” kierunki, z identyfikatorami nadanymi przed 01.10.2019r. Natomiast badania utworzone dla „starych” kierunków będą widoczne na liście badań, będzie można wejść w szczegóły badania oraz przejrzeć raport. Nie będzie można takiego badania zaakceptować ani edytować metryki. 
 • Lista kierunków na formularzu badania jest niezmiennie filtrowana względem wybranego typu pracy badanej.
 • Kierunki współprowadzone przez kilka uczelni będą widoczne w JSA dla każdej z tych instytucji.

 

 

4. Promotorzy i Recenzenci

 • Lista osób, które w JSA mogą być wybrane jako Promotor (Recenzent) pochodzi z rejestru pracowników POL-on2 z danej instytucji.
 • Nadal jest możliwość wpisania ręcznie Promotora (Recenzenta). Dane wprowadzone w ten sposób nie powiążą badania z kontem użytkownika w JSA, co skutkować będzie brakiem możliwości zaakceptowania takiego badania.

 

 

5. Raporty

 • Akcje akceptacji, udostępniania oraz podglądu treści dostępne z poziomu formularza raportu będą dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy mają wprowadzony w swoich danych nowy identyfikator uid POL-on2.0

 

 

6. Studenci

 • Studenci wyświetlani są względem wskazanego kodu uruchomienia kierunku.
 • Lista studentów ograniczona jest jak dotychczas do dwóch semestrów przed końcem studiów.
 • Studenci, którzy obecnie są używani w JSA nie mają zmienionych identyfikatorów. Jedynie studenci zarejestrowani po 1.10.2019 będą mieć nowe identyfikatory POL-on2.
 • Nadal istnieje możliwość wpisania ręcznie danych studenta.

 

 

7. Doktoranci

 • Lista doktorantów pobierana jest z POL-on 2.0. z listy osób ubiegających się o stopień doktora. Należy pamiętać, że wyświetlane będą tylko takie dane, które zostały poprawnie wprowadzone (status danych jest poprawny).
 • Lista ta wyświetlana jest pod Instytucją, w kontekście Instytucji prowadzącej lub współprowadzącej szkołę doktorską oraz Instytucji prowadzącej postępowanie awansowe.
 • W systemie wyświetlani są wszyscy aktywni doktoranci, tj. tacy, którzy nie posiadają daty skreślenia, daty zakończenia kształcenia (w przypadku uczestników szkół doktorskich) lub daty nadania stopnia, daty odmowy lub umorzenia postępowania (w przypadku pozostałych osób ubiegających się o stopień doktora).
 • Nadal istnieje możliwość wpisania ręcznie danych doktoranta.

 


Mamy nadzieję, że wprowadzenie powyższych zmian ułatwi Państwu pracę na zaktualizowanych danych. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 
W razie wątpliwości polecamy nasz zespół operatorów Helpdesk.  

Fix wersji systemu v1.3.3

W dniu 31.01.2020r. zaktualizowano system w wersji v1.3.3

Aktualizacja miała na celu:

 • naprawienie błędu nadmiarowego zaznaczania fragmentów tekstów co skutkowało podbiciem wyniku PRP.

Uwaga! Naprawa może mieć wpływ w niektórych przypadkach na zmianę wyniku PRP.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.2.0

W dniu 12.12.2019r. wdrożono wersję v1.2.0 systemu z modułem statystyk w pełnym zakresie.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Rozmowa o JSA z dr. Andrzejem Sobeckim

Dzięki Jednolitemu Systemowi Antyplagiatowemu uwidaczniają się problemy nieznane, gdy tego systemu nie było. Dzisiaj wielu z nas zastanawia się, skąd tyle podobieństw w pracach dyplomowych. A odpowiedź jest prosta: one tam zawsze były, tylko nie były widoczne. Z dr. Andrzejem Sobeckim z Politechniki Gdańskiej rozmawia Tomasz Jurczak.

100 tys. wykonanych badań w JSA

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym (31.05.2019) o godzinie 13 przekroczyliśmy próg 100 tysięcy przebadanych prac w JSA. Od momentu wejścia na środowisko produkcyjne z JSA skorzystało 341 instytucji w całym kraju. Przeszkoliliśmy już 1000 osób podczas 90 sesji szkoleniowych prowadzonych w większości na uczelniach.