Author Archive

Nowa wersja systemu v0.2.18 

Nowa wersja systemu v0.2.18 25.02.2019 – 15:30:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • (API) dodano widoczność w interfejsie JSA badań przesłanych przez API
 • (API) dodano opcję wybrania raportu szczegółowego bez analizy tekstu, tylko same podobieństwa
 • (API) poprawiono komunikat przy próbie dodania badania z błędnym [unitUid]
 • (API) poprawiono obsługę badań z plikami większymi niż limit 15MB
 • naprawiono błąd przeliczania wyniku przy odznaczeniu całej bazy Internetu
 • przywrócono przycisk [raport] na liście badań
 • dodano obsługę plików o rozszerzeniach pisanych wielką literą
 • dodano możliwość edycji pola [uid_POL-on]
 • naprawiono błąd przy próbie dodania wielu plików – przeglądarka Firefox
 • usunięto błędny komunikat po dodaniu nowej próby do badania
 • usunięto błąd przy wyświetlaniu tekstu pracy użytkownika z rolą Biuro
 • usunięto błąd przy grupowaniu źródeł podobieństw
 • przywrócono przycisk [pobierz] na liście badań dla roli Biuro
 • zablokowano możliwość odznaczenia bazy w której nie znaleziono podobieństwa
 • dodano do historii zmian na badaniu wpis o przeliczeniu badania
 • wizualne poprawki na wydruku raportu
 • mniejsze poprawki frontendowe

Nowa wersja systemu  v0.2.17

Nowa wersja systemu v0.2.17  21.02.2019 – 13:40:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • ujednolicono obsługę logowania oraz zarządzania kontami użytkowników
 • dodano edycję danych konta użytkownika w statusie „Utworzony”

Nowa wersja systemu v0.2.16

Wdrożono nową wersję systemu JSA v0.2.16  18.02.2019 – 10:58:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • uspójnienie pracy tokenizatorów algorytmu, odpowiedzialnych za wyniki analizy tekstu, statystyki oraz wykres raportu.

Nowa wersja systemu 0.2.14 – 11.02.2019

Nowa wersja systemu v0.2.14   11.02.2019 – 14:25:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • poprawa wydajności ładowania listy badań
 • poprawa czytelności treści maili
 • naprawa błędu przy imporcie użytkowników poza uprawnieniami admina
 • naprawa filtrowania listy użytkowników po roli
 • dodanie szarego tła dla tekstów wykluczonych z wyniku
 • zmieniono format stron wiki JSA na Centrum Pomocy
 • dodanie nowego typu pracy załączanej do badania – „inna”
 • naprawa błędy związanego z ukryciem lub widocznością badań , do których użytkownik nie ma uprawnień
 • odblokowanie ponownego wysłania linka aktywacyjnego do użytkownika nieaktywnego
 • poprawy wizualne raportu przeliczonego
 • naprawa walidacji na typ pracy w API

Nowa wersja API JSA

Zaktualizowano API 08.02.2019

 • Ujednolicono listę stopni i tytułów naukowych promotorów i recenzentów w badaniach prac + wartość „niezdefiniowany”

 

Lista stopni i tytułów naukowych została ujednolicona z tytułami wyliczanymi w POLon w >>Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych<< dostępnym tutaj https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk?execution=e2s1

Nowa wersja dokumentu znajduje się tutaj.

Kurs e-learningowy JSA

Zapraszamy Państwa do skorzystania z kursu e-learningowego JSA przygotowanego przez Dział szkoleń OPI PIB.

Kurs zawiera materiały teoretyczne oraz praktyczne, które pomogą w lepszym poznaniu systemu JSA. Można uruchamiać go wielokrotnie, a po zakończeniu dla chętnych wystawimy zaświadczenia o udziale w kursie.
Kurs zrealizowany jest dzięki platformie edukacyjnej Navoica (dawniej Polski MOOC).  przejdź do kursu

Bezpośredni link https://polskimooc.pl/courses/course-v1:OPI_PIB_DZI+JSA_interpretacja_wyniku+JSA_interpretacja_wyniku_01/about

 

 

Nowa wersja systemu 0.2.12

v0.2.12   04.02.2019 – 11:57:00

 • Dodano funkcję przeliczania wyniku na raporcie (bez wydruków)
 • Dodano liczbę porządkową na liście użytkowników
 • Dodano podsumowanie -liczba wyświetlonych elementów na liście użytkowników oraz na liście badań.

Nowa wersja systemu 0.2.10

v0.2.10 25.01.2019 – 12:12:00
* Zmieniono treść maili
* Naprawiono błąd związany z przekierowaniem na pustą stronę po kliknięciu w link z maila
* Zmieniono skalę „suwaka siły podobieństwa tekstu”
* Naprawiono błąd z akceptacją wielu prób w badaniu
* Zaktualizowano stopnie i tytuły naukowe zgodnie z polonem
* Doprecyzowano opis uprawnień
* Naprawiono przechwytywanie do profilu zmian wprowadzonych na użytkowniku
* Naprawiono niewłaściwą notyfikację mailową przy logowaniu przez polon

Komunikat z dnia 18.01.2019 r

18.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.9 18.01.2019 – 13:52:00

 • poprawa wyświetlanych ikon statusów badań
 • zabezpieczenie wyświetlania raportu bez uprawnień do niego
 • zmieniono przykładowy xml do importu użytkowników
 • poprawa skali parametru wrażliwości na podobieństwo tekstów
 • poprawa działania spiennera przy otwieraniu raportu w przeglądarce
 • poprawa literówek w raporcie pdf
 • naprawa mechanizmu zmiany hasła do konta użytkownika
 • dodano kod kierunku w liście podpowiedzi kierunków
 • drobne poprawy szablonów mailingu
 • aktualności na stronie głównej
 • Komunikat z dnia 17.01.2019 r

  16.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.8 16.01.2019 – 10:11:00

 • dodano parametr sterowania wrażliwością algorytmu na podobieństwo tekstu
 • dodano możliwość rejestracji użytkownika ze spacją w nazwisku
 • poprawiono zapisywanie parametrów wyników dla jednostek
 • Komunikat z dnia 11.01.2019

  11.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.7 11.01.2019 – 15:40:00

  • dodano szablony maili wysyłanych z JSA do użytkowników
  • naprawiono błąd auto-uzupełniania danych promotora w nowym badaniu
  • naprawiono błąd przy dodawaniu użytkownika, jesli ten ma już konto w innej instytucji
  • WCAG-Poprawione kolory, które nie miały kontrastu 4.5
  • WCAG-Poprawiony filtr jednostka na liście zleceń
  • WCAG-Poprawiona obsługa klawiatury
  • WCAG-Poprawiona obsługa czytników ekranu
  • dodanie komunikatów z bazy na frontend

  11.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.6 11.01.2019 – 09:35:00

  • zablokowano możliwość dodawania użytkowników bez roli
  • przywrócono możliwość edytowania danych w profilu

   

  Komunikat z dnia 10.01.2019

  10.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.5 10.01.2019 – 13:47:00

  1. poprawiono wyświetlanie ustawień i parametrów instytucji
  2. poprawiono profil i wyświetlanie roli w jednostce instytucji
  3. poprawiono dodawanie innych ról dla administratora INST_ADM
  4. dodano możliwość nadania roli użytkownika na jednostkę instytucji podczas importu użytkowników

  Komunikat z dnia 04.01.2019

  04.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA.

  v0.2.3 04.01.2019 – 14:48:00

  • naprawiono błąd przy akceptacji raportu (API)
  • rozdzielono rolę Administracja od AdministracjiPOLON
  • naprawiono edytowalności tokenów api key (API)
  • ograniczenie parametrów wyniku do 100%
  • odblokowanie innych ról dla administratora z POLON
  • dodano przycisk odśwież listę badań

  Filmiki instruktażowe JSA

  Na kanale youtube dedykowanym systemom OPI zostało umieszczonych pięć filmów instruktażowych dotyczących Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Filmy te mają za zadanie ułatwić Państwu poruszanie się po systemie. 

  Filmy znajdują się pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT

  Sugerujemy następującą kolejność oglądania (aczkolwiek każdy film można oglądać niezależnie):