Author Archive

Nowa wersja v0.2.35

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko produkcyjne. v0.2.35 20.05.2019 – 15:03:00. Zmiany: wyeliminowano błąd (500 )przy dodawaniu/ edycji badania, poprawiono błąd widoczności badań zgłoszonych przez API dla roli Biuro, wyeliminowano błąd powodujący wydłużony czas logowania przez POL-on, wyeliminowano błąd przy pobieraniu raportu z badań zgłoszonych przez API  

Nowa wersja systemu v0.2.34

v0.2.34 16.05.2019 – 10:01:00 Na środowisku produkcyjnym wdrożono nową wersję systemu. Znajdziecie tam Państwo zmiany takie jak: poprawienie walidacji pustych wartości w API, wyłączenie walidacji uidu autora API, dodanie wartości procentowych w statystykach na raporcie, poprawa błędu po wpisaniu polskich znaków w imporcie użytkowników, poprawka błędu przy ładowaniu listy badań, przywrócenie przycisku [Udostępnij] w oknie raportu, poprawa propagowania zmian wprowadzonych w badaniu na listę badań, poprawa błędu powodującego wysyłanie raportu jako uszkodzony plik, poprawa błędu wykrytego przy przeliczaniu wyniku, który zwracał „Brak uprawnień”, dodanie wysyłki maila do recenzenta badania, dodanie pola loginu na formularzu użytkownika aktywnego, mniejsze poprawy wizualne aplikacji.

HotFix do wersji 0.2.32

v0.2.32 07.05.2019 – 11:32:00

Wdrożono hotFixa do wersji systemu 0.2.32, który:

 • naprawia błędnie przypisaną instytucję promotora w metryce badania, która blokowała poprawne wyświetlanie listy badań oraz funkcji pracy na raporcie
 • pobiera z POL-on tytuł/stopień administratora polonowego

Nowa wersja systemu v0.2.32

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko produkcyjne.

v0.2.32 06.05.2019 – 09:25:00

Co nowego:

 • nowy wygląd formularza badania (zachęcamy do zapoznania się z instrukcją znajdującą się w Bazie Wiedzy)
 • zmiana kolejności przeszukiwania baz referencyjnych (opis znajduje się tutaj)
 • możliwość zarejestrowania badania dla promotora z innej instytucji
 • podpowiedzi listy studentów (dane z POL-on)
 • nowe języki na formularzu badania
 • naprawiono błąd “białej strony” (w przeglądarce IE11) po kliknięciu w link aktywujący konto użytkownika
 • API – dodano instytucję w sekcjach Supervisors i Reviewers

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz aktualizacja API

Na środowisko testowe JSA www.jsa-demo.opi.org.pl wdrożono nową wersję systemu.

v0.2.32  26.04.2019 – 09:29:00

Co nowego:

 • nowy wygląd formularza badania
 • zmiana kolejności przeszukiwania baz referencyjnych
 • możliwość zarejestrowania badania dla promotora z innej instytucji
 • podpowiedzi listy studentów (dane z POL-on)
 • nowe języki na formularzu badania
 • naprawiono błąd „białej strony” (w przeglądarce IE11) po kliknięciu w link aktywujący konto użytkownika
 • API – dodano instytucję w sekcjach Supervisors i Reviewers

 

Nowa wersja systemu v0.2.31

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko produkcyjne i testowe.

v0.2.31 17.04.2019 – 10:58:00

Wprowadzone zmiany:

 • usunięcie limitu 3 prób w badaniu
 • wykluczenie liczb ze statystyk „nierozpoznanych wyrazów”
 • wykluczono błąd wydruku – liczba znaków rozbita na dwie linie
 • poprawa wyświetlania wykresu na raporcie
 • naprawiono kopiowanie uprawnień z instytucji na jednostki
 • w raporcie zablokowano otwieranie belek baz referencyjnych, w których nie znaleziono podobieństwa
 • dodano email dla administratora po utracie uprawnień admin. w POL-on
 • w raporcie oznaczenie/ wykreskowanie całej bazy referencyjnej, która w całości została wykluczona z wyniku
 • poprawiono treści komunikatów
 • mniejsze poprawy wizualne (frontend)
 • optymalizacja działania liczenia PRP

Ruszyły zapisy na nowy cykl szkoleń JSA

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dwanaście jednodniowych szkoleń z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Tegoroczne szkolenia są kontynuacją rozpoczętego w ub. roku cyklu i tak jak poprzednie są  dedykowane przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Na szkoleniu poznają Państwo obsługę interfejsu JSA, proces dodawania i badania pracy, manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów pozwalające obejść systemy antyplagiatowe, uzyskają też Państwo oczywiście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Szkolenia odbędą się w pięciu lokalizacjach, zawsze w centrum miasta, nie dalej niż 3 km od dworca głównego:

 • Warszawa – 16 kwietnia, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
 • Warszawa – 9 maja, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
 • Szczecin – 8 maja, ZSRG, ul. Kolumba 68,
 • Katowice – 8 maja Ekoenergia Silesia, ul. Żeliwna 38,
 • Olsztyn – 10 maja, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a,
 • Poznań – 17 maja, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Towarowa 35.

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie dedykowanej wydarzeniu, na której znajdzie Państwo również agendę spotkania.

W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie maksymalnie 100 osób. Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo mail zwrotny z potwierdzeniem uczestnictwa.  O wpisaniu na listę uczestników każdego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc do nieodkładania decyzji o uczestnictwie w szkoleniu na później.

Nowa wersja systemu v0.2.28

Wdrożono nowo wersję systemu

v0.2.28 01.04.2019 – 10:47:00

Wprowadzone zmiany:

 • walidację użytkowników dodawanych z pliku
 • wyświetlenie na liście użytkowników bez ról i uprawnień
 • mniejsze optymalizacje systemu

Nowa wersja systemu 0.2.27

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe oraz produkcyjne.

v0.2.27 27.03.2019 – 11:20:00

Wprowadzone zmiany:

 • zastosowano alfabetyczne sortowanie jednostek w ustawieniach systemu
 • optymalizacja zaokrągleń wartości wyniku badania
 • naprawiono błąd przy próbie importu użytkownika z nazwiskiem dwuczłonowym
 • usprawnienie przydzielania ustawień własnych dla jednostki
 • zmiana UI bazy wiedzy

Nowa wersja systemu v0.2.26

Udostępniono nową wersję systemu na środowisku testowym.

v0.2.26 15.03.2019 – 13:28:00

Wprowadzone zmiany:

 • widoczność tekstów źródeł podobieństw (tylko dla promotorów)

Planowane jest wdrożenie zmiany na środowisko produkcyjne w dniu 18.03.2019

Nowa wersja systemu v0.2.24

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe oraz produkcyjne.

Zmiany w wersji v0.2.24 08.03.2019 – 13:17:00

 • naprawiono błąd występujący w przypadku wprowadzenia dat do tekstów stałych wykluczeń
 • naprawiono filtrowanie i sortowanie listy badań
 • naprawiono błąd występujący przy użytkownikach bez wpisanego UID POLon
 • Uspójnienie tokenizacji w obrębie brokera

Nowa wersja systemu v0.2.23

Dostępna jest nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym.

v0.2.23 07.03.2019 – 11:17:00

Wprowadzone zmiany:

 • naprawa błędu wysyłki maili do użytkownika niezwiązanego z badaniem
 • naprawa widoczności przycisku [Tekst pracy] dla roli Promotor z innej jednostki
 • naprawa błędu przy akceptacji badania
 • dodano możliwość wpisania imienia dwuczłonowego na formularzu użytkownika i w imporcie
 • poprawa widoczności baz referencyjnych w raporcie

Nowa wersja systemu v0.2.22 (środowisko testowe)

v0.2.22 05.03.2019 – 14:34:00

Wdrożono nową wersję systemu na środowisko testowe. Wykaz zmian:

 • opublikowanie regulaminu do akceptacji użytkowników
 • dodano na raporcie informację o parametrach z jakimi wygenerowano wynik badania
 • drobne zmiany frontendu w oknie raportu
 • naprawa błędu niepełnych danych metryki udostępnionego badania
 • dodano e-mail wysyłany do promotora po zakończeniu badania
 • poprawki logowania przez POL-on
 • dostosowanie listy tytułów i stopni w imporcie użytkowników
 • naprawa błędnego odczytu wielkości pliku przy imporcie użytkowników
 • naprawa błędu przy filtrowaniu po  polu [Jednostka]

Nowa wersja systemu v0.2.21

v0.2.21 01.03.2019 – 14:26:00

Zmiany w wersji:

 • dodano wydruki raportów przeliczonych
 • poprawka błędu wykluczania stałych tekstów (ustawienia jednostki)

Zmiany wdrożono na środowisko testowe oraz produkcyjne.