W dniu 29.04.2020 wdrożono na środowisko testowe (DEMO) nową wersję systemu v2.0.0, która wprowadza integrację danych z POLon2. Zaktualizowanie integracji było niezbędne aby dwa systemy JSA i POLon2 mogły nadal działać używając tych samych danych.  Nowa architektura POLon2 fundamentalnie zmieniła identyfikację obiektów w JSA. Zmiany dotyczą interfejsu użytkownika jak i w API. Wszystkie zmiany zostały opisane tutaj oraz dokumentacja API została dostosowana i znajduje się tutaj.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Uwaga!

Wersja systemu wprowadza zmiany związane z integracją POLon2, które blokują, zarówno w UI jak i w API:

– dodawanie nowych prób (action=NEW)

– edytowanie metadanych badań (action=UPDATE) założonych w poprzednich wersjach systemu.

Wszystkie kolejne wersje systemu (włączając tą) będą wspierały używanie tylko i wyłącznie nowych identyfikatorów POLon2.

Po upływie testowych dwóch tygodni, wersja zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne i tam zacznie obowiązywać na powyższych zasadach. Prosimy o dostosowanie działania systemów zintegrowanych z JSA . 

Grafika: iStock by Getty Images