Wdrożono HotFix do wersji systemu 2.2.0, który naprawił wyświetlanie listy badań zawierającej badanie ze statusem „Błąd”.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).