Numer UID pracownika jest to identyfikator osoby zatrudnionej w podmiocie. Jest on potrzebny do tworzenia kont promotorów. Taki numer jest unikatowy dla każdego pracownika w ramach każdej instytucji.

Numery UID dla pracowników, instytucji oraz kierunków można pobrać korzystając z usługi Radon wystawionej przez system POL-on 2.0. Odpowiednie adresy wskazane są w dokumentacji API JSA.

Numer UID dla studenta został zastąpiony identyfikatorem zewnętrznym (externalId) od wersji 2.9.0 systemu JSA.