Numer UID pracownika jest to identyfikator osoby zatrudnionej w podmiocie. Jest on potrzebny do tworzenia kont promotorów. Taki numer jest unikatowy dla każdego pracownika w ramach każdej instytucji.

Numery UID dla pracowników, instytucji, kierunków oraz studentów można pobrać korzystając z usługi Radon wystawionej przez system POL-on 2.0. Odpowiednie adresy wskazane są w dokumentacji API JSA.