W dniu 06.07.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.2.1

Aktualizacja wprowadziła:

  • rozszerzenie informacji o kierunku na liście w formularzu badania
  • poprawę filtrowania listy badań
  • wyeliminowano duplikaty studentów na liście w formularzu badania
  • wyeliminowano dodawanie nadmiarowych znaków zapytania w raporcie pdf
  • poprawiono błędne przekierowanie do wykrytych podobieństw
  • zablokowano dodawanie badania bez pliku w przypadku błędnych plików
  • drobne poprawki w treści komunikatów

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images