Logowanie dwuetapowe (tzw. 2FA) jest już dostępne w JSA!

Dwuetapowe logowanie polega na:

etap 1) niezmienne zalogowanie za pomocą pary login-hasło (lub e-mail-hasło)

etap 2) wprowadzeniu jednorazowego kodu, generowanego przez podłączone przez użytkownika urządzenie – nowy, drugi etap. 

Dotychczas logowanie dwuetapowe było możliwe dla Administratorów korzystających z logowania MCL (tutaj). Nowa, oddana dla Państwa funkcjonalność w JSA skierowana jest dla pozostałych użytkowników.

Informujemy jednocześnie, że korzystanie z dwuetapowego logowania jest nieobowiązkowe. W JSA mogą Państwo skorzystać z dwóch różnych sposobów uwierzytelniania: za pomocą aplikacji mobilnej bądź deskopowej lub dodatkowego adresu e-mail.

Więcej informacji na temat funkcjonalności tutaj.