Author Archive

Nowa wersja systemu v1.3.0 (Poziom podobieństwa i oznaczenie cytowań lub kopii)

W dniu 20.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.3.0, w której zmieniono dotychczasowy parametr „siły podobieństwa tekstu”, wprowadzono nowy parametr „Poziom podobieństwa” (zachęcamy do zapoznania się z funkcjonowaniem parametru na stronach Centrum Pomocy), dodano oznaczanie możliwych cytowań lub kopii w tekście pracy, oraz pozostałe zmiany: wprowadzenie eksportu listy użytkowników, poprawki wyglądu i budowy wydruku raportu pdf, dodanie sekcji „Uwagi” do wydruków raportu pdf, naprawienie błędu występującego przy anulowaniu pobierania raportu pdf, uzupełnienie wersji anglojęzycznej, naprawienie funkcjonowania przycisku [Wróć] w przypadku uprzedniego przefiltrowania listy badań lub użytkowników, alfabetyczne sortowanie instytucji w wyborze kontekstu podczas logowania użytkownika, dodanie komunikatu błędu dla wykorzystanego linku aktywacyjnego, dodanie spinera w module Statystyk przy przeładowaniu danych, inne drobne poprawki frontend.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Możliwe prawidłowe cytowania lub kopie

System umożliwia rozpoznanie fragmentów pracy, które są identyczne lub niemal identyczne do treści źródłowej. Oznacza to tyle, że fragment może być zarówno prawidłowo zastosowanym przez autora cytowaniem lub niezmienioną kopią treści ze źródła. Dlatego też istotne jest to, aby fragmentom tym przyjrzeć się w pierwszej kolejności.

Cytaty lub kopie oznaczane są symbole cudzysłowu zarówno w treści pracy jak i na liście podobieństw. Dodatkowo, na szarym pasku funkcyjnym umieszczony jest komunikat przypominający.

Zalecane jest, aby sprawdzanie merytorycznej poprawności oznaczonych fragmentów rozpocząć od porównania ich treści ze źródłem podobieństwa, tak, aby upewnić co do poprawności lub bezzasadności użycia źródła.

Jeżeli Promotor uznaje fragment za prawidłowo zacytowany może wykluczyć go z wyniku odznaczając na liście podobieństw (jak pokazuje zdjęcie poniżej). Natomiast jeżeli tekst jest nieprawnie zaczerpnięty do pracy wtedy należy pozostawić go zaznaczonym.

Parametr „Poziom podobieństwa”

Poziom podobieństwa jest to parametr dostępny dla Administratorów systemu w zakładce Ustawienia – Parametry wyniku.

Funkcjonalność ta wpływa na wrażliwość algorytmu detekcji na zbieżność tekstów. Służy do dokładnego określenia przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem znalezionego źródła. Dlatego też skala, na jakiej można zmieniać wartość jest czterostopniowa, a poziom można ustawić na: niski (wartość rekomendowana), średni, wysoki oraz bardzo wysoki.

Parametr ten nie wpływa na algorytm detekcji. System określa wskazania fragmentów w trakcie badania, zaś zmiany parametru wpływają na to, czy jednostka chce zobaczyć je wszystkie.

Wartość parametru niski, w kontekście powyższego, odnosi się do tego, czy fragment wskazywany przez system posiada na tyle niski stopień podobieństwa z fragmentem źródłowym, aby można go było określić mianem parafrazy, a przy tym wykazuje podobieństwo na tyle istotne, by uznać go za podobny i możliwie zaczerpnięty z tekstu źródłowego. Wartość ta jest rekomendowana ze względu na większe prawdopodobieństwo wykrycia plagiatu, który uwzględnia świadome zmiany tekstu czy różnicowanie stylów.

Kolejna wartość parametru: średni koryguje wskazania fragmentów przez system w ten sposób, że jest mniej wyczulony na parafrazy tekstu niż poziom niski. A zatem, jeżeli w tym samym fragmencie tekstu jego początek i koniec są bardziej zmodyfikowane (parafraza, przestawny szyk, dodane wyrazy) to części te nie zostaną wykazane w badaniu. Wynik uwzględniać będzie tylko te części fragmentów, które są nieco bardziej zbliżone do kopii.

Wysoki poziom ma służyć dalszemu odsianiu fragmentów podobnych, których podobieństwo do kopii jest zdecydowanie widoczne, jednak wciąż dopuszcza w niewielkim stopniu różnice w porównaniu do tekstu źródłowego.

Ostatnia wartość parametru tj. bardzo wysoki poziom podobieństwa modyfikuje wskazania fragmentów w ten sposób, iż pomija znalezione fragmenty zawierające parafrazy i inne modyfikacje lingwistyczne (pomimo ich ewentualnego znalezienia w trakcie badania), tym samym prezentując w raporcie tylko takie fragmenty, które są idealną kopią lub zawierają minimalne różnice względem tekstu źródłowego.

Grafika poniżej ma na celu orientacyjne wyjaśnienie zagadnienia:

Eksport listy użytkowników

System umożliwia wyeksportowanie listy kont użytkowników założonych w kontekście jednostki zalogowanego Administratora.

W tym celu należy na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Na ekranie pojawi się okno systemowe zapisu pliku. Lista pobierana jest do pliku csv.

Istnieje również możliwość wyeksportowania wybranej grupy użytkowników z listy.

Aby to zrobić należy rozwinąć formularz z filtrami, nanieść odpowiednie filtry na listę użytkowników, a następnie wyeksportować powstałą w ten sposób listę.

Poziom podobieństwa

Poziom podobieństwa jest to parametr dostępny dla Administratorów systemu w zakładce Ustawienia – Parametry wyniku.

Funkcjonalność ta służy do dokładnego określenia przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem znalezionego źródła. Wpływa on więc na wrażliwość algorytmu detekcji na zbieżność tekstów.

Parametr ten jest tylko jednym z wielu w algorytmie detekcji.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka

Nowa wersja systemu v1.2.1

W dniu 16.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.2.1, która wprowadza następujące zmiany: dostosowanie ekranów list użytkowników i badań do wymagań WCAG (dostosowanie stron do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz drobne poprawki wizualne.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.1.2

W dniu 12.12.2019r. wdrożono wersję v1.1.2 systemu obejmujące podłączenie bazy dokumentów OpenAccess do baz referencyjnych, wprowadzenie widoczności użytkowników bez nadanych ról dla wszystkich administratorów, drobne poprawki dla wersji anglojęzycznej interfejsu użytkownika, dodanie przycisku „Wyloguj” dla mobilnych wersji systemu na iOS i Android, drobne poprawki frontendu.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.1.1 oraz zmiany API na środowisku produkcyjnym

W dniu 09.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.1.1, która wprowadza zmianę priorytetyzacji znalezionych fragmentów według stopnia ich podobieństwa do oryginału (w pierwszej kolejności wskazywane będą fragmenty najbardziej podobne między sobą) oraz naprawienie błędu wyświetlania Statystyk.
Jednocześnie informujemy, że na środowisko produkcyjne zostały wdrożone zmiany dla integracji API JSA (od 20.11.2019 na środowisku testowym) dotyczące uzupełnienia raportu pobieranego przez API o informację dotyczącą przeliczenia wyników. Aktualną dokumentację można znaleźć na stronach Centrum Pomocy.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Funkcjonalne ulepszenia systemu JSA

Szanowni Państwo!
Zbliżający się koniec pierwszego roku działalności systemu jest okazją do wprowadzenia funkcjonalnych ulepszeń w systemie. Aby proces ten mógł przejść w pełni sprawnie zdecydowaliśmy się na podział wszystkich prac na dwie do trzech faz.
Zmiany dotyczą: wprowadzenia parametru „Poziomu podobieństwa” w miejsce dotychczasowej „siły podobieństwa”, źródeł przeszukiwanych przez system w poszukiwaniu podobieństw, wskazywania możliwych cytowań, możliwości udostępnienia bazy referencyjnej instytucji, modułu Statystyk oraz wersji anglojęzycznej strony systemu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nowa wersja systemu v1.1.0 (anglojęzyczny interfejs użytkownika)

W dniu 02.12.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.1.0, w której oddajemy do Państwa dyspozycji anglojęzyczny interfejs użytkownika. Tłumaczenie ekranów jest przewidziane głównie dla użytkowników z rolą Promotor.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.17

W dniu 28.11.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.17 Aktualizacja obejmowała wgranie do systemu poprawki, która wyeliminowała przypadki badań kończących się błędem systemu.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.16 (statystyki użytkowników)

Nowa wersja systemu v1.0.16 została wdrożona w dniu 27.11.2019r.
Aktualizacja zawierała przede wszystkim udostępnienie pierwszej zakładki modułu Statystyki – Użytkownicy (o module można przeczytać na stronach Centrum Pomocy). Dodatkowo naprawiono wybór kilku autorów dla prac doktorskich, poprawiono numerację źródeł podobieństwa oraz zaktualizowano listę użytkowników w kontekście instytucji.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v1.0.15

W dniu 25.11.2019r. zaktualizowano system do wersji v1.0.15. Nowa wersja systemy zawiera poprawkę, mającą na celu udrożnienie logowania administratorów POL-on.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Aktualizacja systemu v1.0.14 (referencyjna baza instytucji)

Na wszystkie środowiska wdrożono nową wersję systemu v1.0.14 w dniu 21.11.2019, w której dodano możliwość podłączenia dodatkowej bazy referencyjnej w postaci bazy instytucji, poprawiono i uzupełniono opis zwracanych błędów wraz z przypisanymi do nich kodami i przygotowano system pod opracowywaną wersję językową.
Przypominamy również o konieczności odświeżenia okna przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy CTRL+F5 lub CMD+R).

Zmiany API na środowisku testowym

Informujemy, że na środowisko testowe w dniu 20.11.2019 wprowadzono zmiany dla integracji API JSA. Odpowiednio zaktualizowaną dokumentację znajdą Państwo na stronie dokumentacji API. Zmiany obejmują uzupełnienie raportu pobieranego przez API o informację dotyczącą przeliczenia wyników. Przypominamy, że zgodnie z przyjętym założeniem, zmiany dla integracji wprowadzane są na środowisko demo na okres 2 tygodni w celu umożliwienia odbiorcom dostosowania swoich systemów.

Użytkownik

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Użytkownicy prezentuje dane dotyczące użytkowników systemu zebrane w poniższe zestawienia:

Wykres „Role przypisane wszystkim użytkownikom” prezentuje liczbę użytkowników, którzy mają przypisaną daną rolę w kontekście zdefiniowanej Jednostki lub całej Instytucji, niezależnie od ustalonego przedziału czasowego.

Jeżeli dany użytkownik ma nadaną rolę Biuro i Statystyka, to będzie on uwzględniony zarówno przy wyliczeniu liczby ról Biuro jak i ról Statystyka. W związku z tym liczba ról nie sumuje się w liczbę użytkowników.

Lista „Czas od utworzenia konta – konta nieaktywne” prezentuje pierwszych pięciu (a po rozwinięciu wszystkich) utworzonych przez Administratorów kont, które nie zostały aktywowane przez użytkowników. Lista zawiera użytkowników ze zdefiniowanej Jednostki lub całej Instytucji, ale jest niezależna od przedziału czasowego.

Jeżeli użytkownik aktywuje swoje konto, to nie będzie widoczny na tej liście. Lista wskazuje wszystkich użytkowników spełniających kryteria.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Na wykresie „Czas od ostatniego logowania” widać listę pierwszych pięciu (a po rozwinięciu pierwszych 50) użytkowników, którzy logowali się do systemu najdawniej. Na liście podana jest data ostatniego logowania i czas, jaki od niego minął.

Lista nie uwzględnia użytkowników dezaktywowanych. Lista pokazuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Kafelek „Nowi użytkownicy” pokazuje liczbę nowych kont użytkowników jednostki utworzonych przez Administratorów w zadanym zakresie dat.

Liczba uwzględnia wszystkich użytkowników, których konta zostały założone w danym zakresie, niezależnie od ich aktualnego statusu.

Kafelek „Aktywacje kont” pokazuje liczbę kont użytkowników jednostki, którzy w zadanym zakresie dat aktywowali swoje konta.

Liczba uwzględnia wszystkie aktywacje w danym zakresie, niezależnie od daty ich utworzenia lub aktualnego statusu.

Kafelek „Dezaktywacje kont” pokazuje liczbę kont użytkowników jednostki, których konta zostały dezaktywowane przez Administratorów w zadanym zakresie dat.

Liczba uwzględnia wszystkie dezaktywacje użytkowników, jakie miały miejsce w danym czasie.

Kafelek „Wszyscy użytkownicy” pokazuje liczbę wszystkich kont użytkowników jednostki utworzonych do ostatniego dnia wybranego zakresu.

Liczba uwzględnia użytkowników nieaktywnych, aktywnych oraz dezaktywowanych.

Wyniki

  • JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Wyniki prezentuje dane dotyczące wyników PRP z wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:
Wykres „Średnia PRP ogólnych, zaakceptowanych wyników wiodących” przedstawia zależność średniej oryginalnych i przeliczonych wartości PRP zaakceptowanych badań, liczone w zadanym zakresie wg. wartości ogólnych wyników wiodących. Wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Lista „PRP ogólnych, zaakceptowanych wyników wiodących, przekraczających próg wysoki” to lista zaakceptowanych prac, których wartość PRP przekroczyła próg wysoki wyznaczony w jednostce liczona w zadanym zakresie wg. wartości ogólnych wyników wiodących.

Lista prezentuje zaakceptowane badania, które ze względu na PRP przekraczające próg wysoki jednostki, mogą wydawać się podejrzane.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Liczba „Wyniki zaakceptowane, których wiodący wynik ogólny przekroczył próg wysoki” to liczba zaakceptowanych w zadanym czasie prac, których wartość PRP przekroczyła prób wysoki wyznaczony w jednostce liczona wg. wartości ogólnych wyników wiodących. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.