W dniu 18.06.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.2.0

Aktualizacja obejmowała:

  • zdjęcie wymagalności wprowadzenia (uid) kierunku podawanego przy zakładaniu badania,
  • poprawienie filtrowania listy promotorów po nazwisku,
  • ulepszenie widoku źródła podobieństwa i jego treści (dostosowanie do ekranów o mniejszej rozdzielczości),
  • poprawienie mechanizmu zapisywania zmian na użytkownikach,
  • dostosowanie komunikatów do integracji z POLon2,
  • naprawienie błędu podczas próby pobrania raportu,
  • poprawienie tooltipów w widoku raportu,
  • drobne poprawki związane z Centrum Pomocy

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images