W dniu 05.06.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.1.0

Aktualizacja obejmowała:

  • refaktor modułu Statystyk po integracji z systemem POLon 2.0,
  • dostosowanie prezentacji danych osobowych promotorów do widoku per instytucja,
  • dodanie kodu uruchomienia kierunku w podpowiedzi przy wypełnianiu metryki badania,
  • wyeliminowanie błędu podczas wysyłania pliku do badania,
  • poprawienie masowej edycji uprawnień użytkowników,
  • drobne poprawki graficzne

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Grafika: iStock by Getty Images