Dziennik zmian systemowych

Nowa wersja systemu v0.2.18 

Nowa wersja systemu v0.2.18 25.02.2019 – 15:30:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • (API) dodano widoczność w interfejsie JSA badań przesłanych przez API
 • (API) dodano opcję wybrania raportu szczegółowego bez analizy tekstu, tylko same podobieństwa
 • (API) poprawiono komunikat przy próbie dodania badania z błędnym [unitUid]
 • (API) poprawiono obsługę badań z plikami większymi niż limit 15MB
 • naprawiono błąd przeliczania wyniku przy odznaczeniu całej bazy Internetu
 • przywrócono przycisk [raport] na liście badań
 • dodano obsługę plików o rozszerzeniach pisanych wielką literą
 • dodano możliwość edycji pola [uid_POL-on]
 • naprawiono błąd przy próbie dodania wielu plików – przeglądarka Firefox
 • usunięto błędny komunikat po dodaniu nowej próby do badania
 • usunięto błąd przy wyświetlaniu tekstu pracy użytkownika z rolą Biuro
 • usunięto błąd przy grupowaniu źródeł podobieństw
 • przywrócono przycisk [pobierz] na liście badań dla roli Biuro
 • zablokowano możliwość odznaczenia bazy w której nie znaleziono podobieństwa
 • dodano do historii zmian na badaniu wpis o przeliczeniu badania
 • wizualne poprawki na wydruku raportu
 • mniejsze poprawki frontendowe

Nowa wersja systemu 0.2.15 – 15.02.2019

Nowa wersja systemu v0.2.15 15.02.2019 – 13:24:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • poprawa ładowania się listy badań przy rozwijaniu okna „Filtry”
 • poprawa komunikatów przy nieudanym logowaniu przez POL-on
 • odblokowanie dla Administratorów edycji pola UID użytkownika z rolą Promotor
 • naprawa wgrywania się widoku „Tekst pracy”
 • dla administratora – możliwość edycji adresu email użytkownika
 • naprawa funkcjonalności dla małych ekranów
 • aktualizacja bibliotek
 • naprawa błędu z nieprzychodzącym e-mailem zawierającym link aktywacyjny
 • naprawa błędu z odczytem rozmiaru pliku przy jego ładowaniu do metryki badania
 • poprawa podpięcia linków ze Strony Głównej JSA
 • drobne naprawy frontendu
 • drobne naprawy backendu

Nowa wersja systemu 0.2.14 – 11.02.2019

Nowa wersja systemu v0.2.14   11.02.2019 – 14:25:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • poprawa wydajności ładowania listy badań
 • poprawa czytelności treści maili
 • naprawa błędu przy imporcie użytkowników poza uprawnieniami admina
 • naprawa filtrowania listy użytkowników po roli
 • dodanie szarego tła dla tekstów wykluczonych z wyniku
 • zmieniono format stron wiki JSA na Centrum Pomocy
 • dodanie nowego typu pracy załączanej do badania – „inna”
 • naprawa błędy związanego z ukryciem lub widocznością badań , do których użytkownik nie ma uprawnień
 • odblokowanie ponownego wysłania linka aktywacyjnego do użytkownika nieaktywnego
 • poprawy wizualne raportu przeliczonego
 • naprawa walidacji na typ pracy w API

Nowa wersja systemu 0.2.10

v0.2.10 25.01.2019 – 12:12:00
* Zmieniono treść maili
* Naprawiono błąd związany z przekierowaniem na pustą stronę po kliknięciu w link z maila
* Zmieniono skalę „suwaka siły podobieństwa tekstu”
* Naprawiono błąd z akceptacją wielu prób w badaniu
* Zaktualizowano stopnie i tytuły naukowe zgodnie z polonem
* Doprecyzowano opis uprawnień
* Naprawiono przechwytywanie do profilu zmian wprowadzonych na użytkowniku
* Naprawiono niewłaściwą notyfikację mailową przy logowaniu przez polon

Komunikat z dnia 18.01.2019 r

18.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.9 18.01.2019 – 13:52:00

 • poprawa wyświetlanych ikon statusów badań
 • zabezpieczenie wyświetlania raportu bez uprawnień do niego
 • zmieniono przykładowy xml do importu użytkowników
 • poprawa skali parametru wrażliwości na podobieństwo tekstów
 • poprawa działania spiennera przy otwieraniu raportu w przeglądarce
 • poprawa literówek w raporcie pdf
 • naprawa mechanizmu zmiany hasła do konta użytkownika
 • dodano kod kierunku w liście podpowiedzi kierunków
 • drobne poprawy szablonów mailingu
 • aktualności na stronie głównej
 • Komunikat z dnia 11.01.2019

  11.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.7 11.01.2019 – 15:40:00

  • dodano szablony maili wysyłanych z JSA do użytkowników
  • naprawiono błąd auto-uzupełniania danych promotora w nowym badaniu
  • naprawiono błąd przy dodawaniu użytkownika, jesli ten ma już konto w innej instytucji
  • WCAG-Poprawione kolory, które nie miały kontrastu 4.5
  • WCAG-Poprawiony filtr jednostka na liście zleceń
  • WCAG-Poprawiona obsługa klawiatury
  • WCAG-Poprawiona obsługa czytników ekranu
  • dodanie komunikatów z bazy na frontend

  11.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.6 11.01.2019 – 09:35:00

  • zablokowano możliwość dodawania użytkowników bez roli
  • przywrócono możliwość edytowania danych w profilu

   

  Komunikat z dnia 10.01.2019

  10.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.5 10.01.2019 – 13:47:00

  1. poprawiono wyświetlanie ustawień i parametrów instytucji
  2. poprawiono profil i wyświetlanie roli w jednostce instytucji
  3. poprawiono dodawanie innych ról dla administratora INST_ADM
  4. dodano możliwość nadania roli użytkownika na jednostkę instytucji podczas importu użytkowników

  Komunikat z dnia 04.01.2019

  04.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA.

  v0.2.3 04.01.2019 – 14:48:00

  • naprawiono błąd przy akceptacji raportu (API)
  • rozdzielono rolę Administracja od AdministracjiPOLON
  • naprawiono edytowalności tokenów api key (API)
  • ograniczenie parametrów wyniku do 100%
  • odblokowanie innych ról dla administratora z POLON
  • dodano przycisk odśwież listę badań

  Komunikat z dnia 21.12.2018 r

  20.12.2018 r. wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.2 20.12.2018 – 16:12:00

  – Wprowadzono pole do wpisania tokenu instytucji (API)
  – Naprawiono błąd dla akcji NEW (API)
  – Zmieniono logikę nadawania uprawnień – dodano poziom instytucji
  – Dodano obsługę promotorów niezarejestrowanych w POLon
  – Dodano mail dla właściciela badania po akceptacji raportu przez promotora
  – Naprawiono błąd logowania niektórych administratorów POLon
  – Poprawiono komunikat o błędzie logowania
  – mniejsze zmiany

  Komunikat z dnia 13.12.2018 r

  13.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

  v0.2.1 13.12.2018 – 15:02:00

  – dodano możliwość drukowania raportu ogólnego dla roli Biuro

  Naprawiono

  – logowanie użytkowników administracyjnych
  – błąd przy próbie akceptacji raportu
  – walidację UID na użytkowniku przy zapisie formularza użytkownika
  – błędy przy imporcie użytkowników z pliku
  – filtrowanie po statusie użytkowników
  – zapis daty modyfikacji danych użytkownika

  Komunikat z dnia 05.12.2018 r

  04.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

  v0.2.0 04.12.2018 15:11:00

  -odblokowanie systemu dla instytucji bezwydziałowych lub bez podrzędnych jednostek podstawowych
  -dodano możliwość ustawienia parametrów wyniku na poziomie instytucji
  -zmiana logiki uprawnień użytkownika – dodano poziom instytucji w uprawnieniach użytkownika
  -zaktualizowano źródła polskiego Internetu, bazę ORPPD, a także dodano bazę aktów prawnych oraz obcojęzyczne wikipedie
  -naprawa błędów związanych z UID promotora
  -dodanie pliku z UID pracowników instytucji do paczki plików pobieranych do importu użytkowników
  -naprawa błędów uprawnień przy wyświetlaniu badań i raportów
  -poprawa udostępniania badania
  -dodano historię zmian na badaniu
  -zmniejszenie czasu odświeżania strony z listą badań
  -zlikwidowanie pustych stron w wydruku raportu
  -naprawa uprawnień do dostępu do listy użytkowników danej instytucji
  -naprawa funkcjonalności dezaktywowania konta użytkownika
  -naprawa wyświetlania zakresu listy jednostek do których użytkownik może mieć uprawnienia
  -zmiana przycisku „Zapisz” na „Zapisz metrykę” na formularzu badania
  -dodanie maila do właściciela badania po zaakceptowaniu raportu przez promotora
  -naprawa działania przycisków na formularzu użytkownika oraz informacji tam wyświetlanych
  -dodano wylogowanie użytkownika po zakończonej sesji
  -drobne zmiany graficzne