Nowa wersja systemu v0.2.14   11.02.2019 – 14:25:00

Nowa wersja systemu na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wdrożono zmiany:

 • poprawa wydajności ładowania listy badań
 • poprawa czytelności treści maili
 • naprawa błędu przy imporcie użytkowników poza uprawnieniami admina
 • naprawa filtrowania listy użytkowników po roli
 • dodanie szarego tła dla tekstów wykluczonych z wyniku
 • zmieniono format stron wiki JSA na Centrum Pomocy
 • dodanie nowego typu pracy załączanej do badania – „inna”
 • naprawa błędy związanego z ukryciem lub widocznością badań , do których użytkownik nie ma uprawnień
 • odblokowanie ponownego wysłania linka aktywacyjnego do użytkownika nieaktywnego
 • poprawy wizualne raportu przeliczonego
 • naprawa walidacji na typ pracy w API