13.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.1 13.12.2018 – 15:02:00

– dodano możliwość drukowania raportu ogólnego dla roli Biuro

Naprawiono

– logowanie użytkowników administracyjnych
– błąd przy próbie akceptacji raportu
– walidację UID na użytkowniku przy zapisie formularza użytkownika
– błędy przy imporcie użytkowników z pliku
– filtrowanie po statusie użytkowników
– zapis daty modyfikacji danych użytkownika