04.12.2018 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.0 04.12.2018 15:11:00

-odblokowanie systemu dla instytucji bezwydziałowych lub bez podrzędnych jednostek podstawowych
-dodano możliwość ustawienia parametrów wyniku na poziomie instytucji
-zmiana logiki uprawnień użytkownika – dodano poziom instytucji w uprawnieniach użytkownika
-zaktualizowano źródła polskiego Internetu, bazę ORPPD, a także dodano bazę aktów prawnych oraz obcojęzyczne wikipedie
-naprawa błędów związanych z UID promotora
-dodanie pliku z UID pracowników instytucji do paczki plików pobieranych do importu użytkowników
-naprawa błędów uprawnień przy wyświetlaniu badań i raportów
-poprawa udostępniania badania
-dodano historię zmian na badaniu
-zmniejszenie czasu odświeżania strony z listą badań
-zlikwidowanie pustych stron w wydruku raportu
-naprawa uprawnień do dostępu do listy użytkowników danej instytucji
-naprawa funkcjonalności dezaktywowania konta użytkownika
-naprawa wyświetlania zakresu listy jednostek do których użytkownik może mieć uprawnienia
-zmiana przycisku „Zapisz” na „Zapisz metrykę” na formularzu badania
-dodanie maila do właściciela badania po zaakceptowaniu raportu przez promotora
-naprawa działania przycisków na formularzu użytkownika oraz informacji tam wyświetlanych
-dodano wylogowanie użytkownika po zakończonej sesji
-drobne zmiany graficzne