11.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.7 11.01.2019 – 15:40:00

  • dodano szablony maili wysyłanych z JSA do użytkowników
  • naprawiono błąd auto-uzupełniania danych promotora w nowym badaniu
  • naprawiono błąd przy dodawaniu użytkownika, jesli ten ma już konto w innej instytucji
  • WCAG-Poprawione kolory, które nie miały kontrastu 4.5
  • WCAG-Poprawiony filtr jednostka na liście zleceń
  • WCAG-Poprawiona obsługa klawiatury
  • WCAG-Poprawiona obsługa czytników ekranu
  • dodanie komunikatów z bazy na frontend

11.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.6 11.01.2019 – 09:35:00

  • zablokowano możliwość dodawania użytkowników bez roli
  • przywrócono możliwość edytowania danych w profilu