10.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA. v0.2.5 10.01.2019 – 13:47:00

  1. poprawiono wyświetlanie ustawień i parametrów instytucji
  2. poprawiono profil i wyświetlanie roli w jednostce instytucji
  3. poprawiono dodawanie innych ról dla administratora INST_ADM
  4. dodano możliwość nadania roli użytkownika na jednostkę instytucji podczas importu użytkowników