04.01.2019 wdrożono nową wersję systemu JSA.

v0.2.3 04.01.2019 – 14:48:00

  • naprawiono błąd przy akceptacji raportu (API)
  • rozdzielono rolę Administracja od AdministracjiPOLON
  • naprawiono edytowalności tokenów api key (API)
  • ograniczenie parametrów wyniku do 100%
  • odblokowanie innych ról dla administratora z POLON
  • dodano przycisk odśwież listę badań