v0.2.12   04.02.2019 – 11:57:00

  • Dodano funkcję przeliczania wyniku na raporcie (bez wydruków)
  • Dodano liczbę porządkową na liście użytkowników
  • Dodano podsumowanie -liczba wyświetlonych elementów na liście użytkowników oraz na liście badań.