hotfix backendu z 09:44:00 do wersji systemu v0.2.0 04.12.2018
– odblokowanie logowania do systemu dla uczelni bezwydziałowych