hotfix z 14:06:00 do wersji systemu v0.1.2 06.11.2018

-naprawa błędu przy tworzeniu badania przez użytkownika z rolą „Biuro”
-naprawa błędu wysyłania błędnego linku do aktywowania konta dla użytkowników dodawanych masowo
-usunięcie roli„BASIC” z schematu importu użytkowników